Uni äärettömästä - kosketusperformanssien mahdollisuuksia tutkimassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Tuovinen, Taneli
dc.contributor.author Keskinen, Salla
dc.date.accessioned 2017-12-20T07:27:16Z
dc.date.available 2017-12-20T07:27:16Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29504
dc.description.abstract Maisterin opinnäytteessäni tutkin ihmisten välistä fyysistä kosketusta nykytaiteen kontekstissa – taiteen aiheena ja muotona. Pyrin tutkielmassani valaisemaan, mitä olen oppinut vuosina 2015 – 2017 tekemistäni kosketusperformansseista. Tarkastelen aihettani ja aineistoani taiteilijan positiosta käsin. Tutkielmani pääaineistona on kokemustietoni neljästä osallistavasta kosketusperformanssistani. Rinnastan teokseni ja toimintatapani valitsemieni esitystaiteilijoiden teoksiin. Performansseistani nousevien elementtien kautta pyrin luomaan keskustelua teosten välille. Kosketusperformanssien toteuttaminen taiteen kontekstissa on tutkielmani keskeinen menetelmä. Toinen tärkeä menetelmä on kokemuksestani kirjoittaminen. Pyrin löytämään yhtymäkohtia ja jatkumoita kielelliselle ja kokemukselliselle tiedolle. Tutkielmani sijoittuu laadullisen tutkimuksen kenttään, jossa taiteellisen ja autoetnografisen tutkimisen piirteet lomittuvat. Keskustelen niin teoksillani kuin tutkielmallani valittujen esitystaiteen teosten, niistä kirjoitettujen tekstien sekä fenomenologisesti asennoituneiden kirjoittajien kanssa. Tarkastelen ihmisen kokemusta holistisen ihmiskuvan kautta. Kokemuksen kuvaamisessa nojaan fenomenologiseen ajatteluun, jossa huomio keskitetään kokemiseen ja siitä kirjoittamisen dynamiikkaan – ilmiöihin ja niiden ilmenemisen jäsentämiseen valmiiden tulkintojen sijaan. Pyrkimykseni on siis tunnistaa yksittäisen kautta jotakin yhteistä. Taiteellisen toimintani kautta olen ymmärtänyt, että kosketus voi toimia empatian synnyttäjänä toisilleen vieraiden ihmisten välillä. Taide voi toimia niin itsetuntemuksen kuin vieraaseen tutustumisen paikkana – näin ollen se voi mahdollistaa yhteyden syntymisen tuntemattomien välille. Koska kehollisuus ja kosketus kiinnittävät minut suhteiseen olemassaoloon, voi kosketusesitys toimia paikkana tarkastella moraalikysymyksiä oikeasta ja väärästä. Kirjoitusprosessin aikana vahvistui myös oletukseni kehollisen tiedon ja tuntumien kirjoittamisen haastavuudesta. Tutkielmassani on pohjimmiltaan kyse rakkaudellisuuden ja empatian mahdollisuudesta. Avainsanat kosketus, performanssi, kohtaaminen, Toinen, kehollisuus, pimeys, aistisuus, taiteellinen tutkimus fi
dc.description.abstract My Masters´ thesis is about physical touch between humans in the context of contemporary art – as a subject of art and medium of art. I try to bring front what I have learnt from my touch performances during 2015 – 2017. I write and analyse my material from the point of view of an artist. The main material of my thesis is the knowledge from my performances. I position and contrast my art works and methods of working next to the works of the selected performance artists. Trough the elements from my touch performances, I study how the works relate to each other and see what questions arise. My main method in this study is my artistic work with touch performances. Writing about my experience is another method. I try to find meeting points to the knowledge of experience and language, and see how they develop each other. My thesis is a qualitative study combining artistic research and autoetnography. I contrast my performances and my thesis with the selected performances by other performance artists and with the writers of phenomenology. I analyse the human experience from a holistic point of view. When writing about experience I use the phenomenological thinking in trying to look at the phenomenon and how it comes to experience – instead of just defining it. I examine singular experience as a source of something shareable. Trough my artistic work I have learnt that touch can lead to empathy between strangers. Art can work as a tool for self knowledge and also with encountering the alien. Art can make it possible for strangers to find a good connection. Because body and touch attach me to intersubjectivity, may a touch performance be a place to question the moral issues. During the process of writing I was confirmed that writing about bodily knowledge and experience is challenging. My Masters´ thesis is about love and the possibility of empathy. Keywords touch, performance, encounters, The Other, body, darkness, senses, artistic research en
dc.format.extent 81
dc.language.iso fi en
dc.title Uni äärettömästä - kosketusperformanssien mahdollisuuksia tutkimassa fi
dc.title Dream of infinity - studying the possibilities of touch performances en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Art en
dc.subject.keyword kosketus fi
dc.subject.keyword performanssi fi
dc.subject.keyword kohtaaminen fi
dc.subject.keyword toinen fi
dc.subject.keyword kehollisuus fi
dc.subject.keyword pimeys fi
dc.subject.keyword aistisuus fi
dc.subject.keyword taiteellinen tutkimus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712208302
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Tuovinen, Taneli
dc.programme Kuvataidekasvatus fi
dc.programme Department of Art en


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account