Myrskyiltä suojaava linnoitus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Groth, Camilla
dc.contributor.advisor Öystilä, Milla
dc.contributor.author Hanhivaara, Minna
dc.date.accessioned 2017-12-20T07:26:03Z
dc.date.available 2017-12-20T07:26:03Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29493
dc.description.abstract Tässä työssä tarkastellaan Suomenlinnaa, yhtä Suomen suosituinta matkailukohdetta, ja sinne suuntautuvaa matkailua. Tutustuin Suomenlinnan kävijätutkimuksiin ja toteutin matkamuistoihin liittyvän kyselyn Suomenlinnassa. Taustatutkimuksen perusteella valmistin sarjan punasaviesineitä, veistoksia sekä perinteisiä matkamuistoja, jotka kertovat Suomenlinnan tarinaa. Pohdin, kuinka taiteilija voi suhtautua matkailuun ja millaisia keinoja matkailijoille suunnatun käsityön suunnitteluun voidaan soveltaa. Työ on taiteellinen muotoilututkimus. Lähestymistapa on autoetnografinen, omaelämäkerrallinen tutkimus, sillä olen Suomenlinnassa asuva keraamikko. Työni tavoitteena on ymmärtää sekä matkailijoiden että linnoituksessa toimivan taiteilijan kokemuksia Suomenlinnasta. Tutkimuksessa pohditaan millaisia arvoja matkailukohteiden ja taidekäsityön väliseen suhteeseen liittyy ja millaisia maisemaan liittyviä merkityksiä matkamuisto voi heijastella – millaisia matkakokemuksia linnoituksessa koetaan. Matkailu on ilmiö, joka liittyy moderniin elämäntapaan. Matkamuisto on esine, joka heijastaa matkailua, siihen liittyviä tapoja ja tarpeita. Matkalta ostetun esineen voima perustuu paikan synnyttämiin kokemuksiin. Esine on keino visualisoida matkakokemuksia ja matkamuisto tai pieni veistos tekee maisemasta kehollisesti koettavan. Lähestyin matkailijoille suunnatun esineen suunnittelua soveltamalla tarinallistamista, joka on matkailupalveluiden suunnittelussa käytetty metodi. Matkailupalveluita luodaan usein tarinoiden ympärille. Etsin Suomenlinnan materiaaleihin ja maisemaan liittyviä tarinoita. Tarkastelin maisemaa luonnoksin ja valokuvin ja seurasin omaa työskentelyäni päiväkirjan sekä materiaali- ja esinekollaasien avulla. Myös taidekäsityö on matkailukohteeseen liittyvä tarina ja osa paikan synnyttämää kokemusta. Taidekäsityön ja matkailun suhde on läheinen ja tätä suhdetta tarkastelemalla on mahdollista tutkia sekä matkailijoiden että matkailukohteissa toimivien taidekäsityöläisten arvoja. Matkailukohteessa toimiva taidekäsityöläinen vastaa itse omien tuotteidensa myynnistä ja myyntivalikoimasta. Taidekäsityöläisen valmistama esine voi olla taiteilijan ja matkailijan välinen dialogi. Suomenlinnan maisema, meri ja luonto, sekä maiseman historiallisuus ovat minulle merkityksellisiä. Kuvaamalla omaa linnoitukseen liittyvää mielenmaisemaani, voin kertoa matkailijoille tarinaani Suomenlinnasta ja syventää siten heidän kävijäkokemustaan. Taiteellinen muotoilututkimus yhdistää matkailun ja taidekäsityön tutkimuksen. Taiteilija on osa matkailukohteen arvoketjua, ja hänen asemoitumisensa matkailuun on motiivi matkailijoille suunnitellun tuotteen valmistukselle. Paikan synnyttämä kokemus on avain matkailukohteessa valmistetun taidekäsityön sekä matkailun ymmärtämiseen. fi
dc.description.abstract The object of this study is Suomenlinna, one of the most popular tourism destinations of Finland, and tourism of it. I studied the visitor surveys of Suomenlinna and made a survey of my own about souvenirs for the visitors of the fortress. I made a collection of ceramic pieces, sculptures and traditional souvenirs telling the story of Suomenlinna. I reflect how an artist can relate to tourism and which methods can be adapted when designing arts and crafts for tourists. This is a practice-led, artistic design study. The approach to the subject is an autoethnographic study, since I am a ceramist living and working in Suomenlinna. In my study I try to understand artists working in Suomenlinna and visitors coming there. The motivation is to study values of tourists and arts and crafts taking place in it. I ask which meanings a souvenir can represent about the landscape and what kind of experiences people have of the fortress. Tourism is a phenomenon that is part of the modern way of living. A souvenir is an item that reflects tourism and the habits and needs of travelling. Souvenirs bear a power connected with the destination visited. An item is a way to visualize experiences. A souvenir or a small sculpture makes the scenery tactile. I approached the design of this object of Suomenlinna with the methods used when planning tourism services, a method of storytelling. Services are often planned based on a story. I searched stories of Suomenlinna from the materials and the scenery of the fortress. I made sketches, took photos and documented my working process with a diary and by creating material and object collages. The arts and crafts in the travelling destination are a part of the story of the destination and a part of the experience of it. Arts and crafts have a tight bond with tourism, and by researching this connection it is possible to gain knowledge about the values of both artists and visitors. An artist working in a heritage tourism destination is producing and selling her own works. Working as an artist in a tourism destination reflects the values and need of an artist. An object made by an artist can be a dialogue between a visitor and an artist. The scenery of Suomenlinna, sea and nature and the layers of history are meaningful to me. By representing personal scenery and imagination, I´m able to tell a story of my own about Suomenlinna. This is a way to deepen visitor experiences of Suomenlinna. Artistic design study is a way to study both tourism and arts and crafts. An artist is a part of the service chain of tourism destination. An artist´s mental vision about tourism is a motive to design and make products to visitors. An experience connected to a place is a key to understand artists and tourism. en
dc.format.extent 69
dc.language.iso fi en
dc.title Myrskyiltä suojaava linnoitus fi
dc.title Storm-sheltering fortress en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.contributor.department Department of Design en
dc.subject.keyword Suomenlinna fi
dc.subject.keyword matkailu fi
dc.subject.keyword taidekäsityö fi
dc.subject.keyword keramiikka fi
dc.subject.keyword taiteellinen tutkimus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712208291
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Mäkelä, Maarit
dc.programme Product and Spatial Design en


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account