Ärsykkeet tilassa - Ali- ja ylistimulaatio suhteessa miellyttävään tilakokemukseen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Määttänen, Heikki
dc.contributor.author Ryynänen, Stina
dc.date.accessioned 2017-12-20T07:23:09Z
dc.date.available 2017-12-20T07:23:09Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29471
dc.description.abstract Rakennetun ympäristön vaikutus hyvinvointiin on nousemassa yhä tärkeämmäksi keskustelunaiheeksi arkkitehtuurin kentillä. Miellyttävän tilakokemuksen muodostuminen on herkkä ja monitasoinen prosessi, jota tilasuunnittelijan tulisi ymmärtää syvemmin: liian monet tilat ovat kokijalleen epämiellyttäviä. Keskityn kandidaatin opinnäytetyössäni pohtimaan tilan tarjoamien aistiärsykkeiden intensiteetin suhdetta kokijan miellyttävyydentunteeseen. Lähestyn aihetta aistien ali- ja ylistimulaation (aistiärsykkeiden puutostilan ja aistien ylikuormitustilan) kautta. Tämän kirjallisen tutkielman tarkoituksena on saada lukija tiedostamaan epämiellyttävän aistiärsykeympäristön haitallisuus sekä ongelman yleisyys. Tavoitteenani on herätellä tilasuunnittelijoita toteuttamaan empaattisempaa päätöksentekoa suunnitteluprojekteissaan. Kerään alan kirjallisuudesta, artikkeleista, aiemmista tutkimuksista sekä videoista tukea väitteelle, että tilan tarjoamien aistiärsykkeiden huolellinen huomioiminen osana tilasuunnitteluprosessia on tärkeää. Teksti rakentuu kolmesta pääluvusta: Kokemuksesta, Kontrollista ja Tasapainosta. Kuvailen kehollisen tilanhahmotuksen moniaistista luonnetta sekä aistien ali- ja ylistimulaatio-oireiden vaikutuksia kokijassa, esittelen aistiärsykkeisiinsä alistavien tilojen piirteitä, perustelen kontrollintunteen merkittävän yhteyden miellyttävään tilakokemukseen sekä pohdin ärsykkeiden yhtenäisyyden ja variaation suhteen tasapainottamista. Ehdotan ratkaisuksi luonnosta inspiroitumista. Vaikka tilan kehollisen kokemisen moniaistisuudesta ja aistien ylikuormituksen haitallisuudesta ollaankin alalla jokseenkin tietoisia, tietoa ei sovelleta käytäntöön tarpeeksi painokkaasti. Aistiärsykkeiden puutostilan ja aistien ylikuormitustilan epämiellyttävyyttä ei tietääkseni ole aiemmin tutkittu suhteessa tilasuunnitteluun. Aihe on kuitenkin tärkeä ja ajankohtainen, sillä esimerkiksi kaupungistuminen altistaa ylikuormitukseen ja kehittyvä teknologia tasoittaa sisätilojen ärsykeolosuhteita keinotekoiseen monotonisuuteen. Aistien ali- ja ylistimulaatio-oireisiin alistavat tilat vaikuttavat huomattavasti kokijan miellyttävyydentunteeseen, hyvinvointiin ja jopa terveyteen. Tutkielma syventää lukijan ymmärrystä kokonaisvaltaisesta tilakokemuksesta ja ohjaa suunnittelijoita kohti inhimillisempiä tilasuunnitelmia. Se toimii pohjustuksena aiheen tarpeellisille tarkemmille jatkotutkimuksille, mahdollisesti myös käytännön kokeille. fi
dc.format.extent 39
dc.language.iso fi en
dc.title Ärsykkeet tilassa - Ali- ja ylistimulaatio suhteessa miellyttävään tilakokemukseen fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword aistit fi
dc.subject.keyword aistiärsykkeet fi
dc.subject.keyword tilakokemus fi
dc.subject.keyword viihtyisyys fi
dc.subject.keyword tilasuunnittelu fi
dc.subject.keyword sisustusarkkitehtuuri fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712208269
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Määttänen, Heikki
dc.programme Sisustusarkkitehtuuri fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account