Näkymätön leikkaaja ja ironiaton elokuva

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Lakanen, Anne
dc.contributor.author Alanärä, Tuuli
dc.date.accessioned 2017-12-20T07:22:29Z
dc.date.available 2017-12-20T07:22:29Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29464
dc.description.abstract Maisterin työni kirjallisessa osassa pohdin taiteilijaidentiteettiä ja tyyliä elokuvaleikkaajan näkökulmasta. Minua kiinnostavat miten taiteellinen identiteetti ja maailmankuva näkyvät taiteilijan teoksessa. Esseisti Susan Sontag, kabukiteatterinäyttelijä Yoshi Oida, runoilija Rilke ja filosofi Maurice Merleau-Ponty tarjosivat ajatuksilleni peilauspintoja. Maisterin työni taiteellinen osuus, Salla Sorrin ohjaama ja minun leikkaamani Ainahan ne palaa, on valmistunut jo vuonna 2014. Tämä tarjosi mahdollisuuden pohtia sitä miten jäsennän taiteellista työtäni jälkikäteen monen vuoden viiveellä. Viittaan elokuvaan myös pohtiessani näkökulmaani, joka tavallaan kieltää tietynlaisen postmodernin ironisen maailmankuvan ja pyrkii katsomaan maailmaa vilpittömästä katsantokannasta käsin. Käsittelen myös vaikeuden teemaa ja kysymystä siitä, voiko vaikeus työstäessä taidetta tuottaa parempaa taidetta juuri sen vaatimien ponnistelujen tähden. Esseen johtoajatuksia on, että elokuvaleikkaajan tapa nähdä maailmaa ja havainnoida sitä suodattuu teokseen, vaikka se olisikin kaikkein ilmeisimmillä tavoin tarkasteltuna näkymätöntä. Taide on tekijänsä maailmankuvan ja havaintotavan leimaamaa. Tekijöiden tyyli on aina alisteinen tekeillä olevalle elokuvalle, joten henkilökohtainen tyyli näyttäytyy hieman erilaisena eri elokuvissa. Toisaalta jo tekijöiden valinta tehdä tietty elokuva osoittaa tyyliä. fi
dc.description.abstract In the written part of my master’s thesis I endeavour to reflect on artistic identity and style from the point of view of a film editor. I am interested in how the art work reflects on the artist’s world view and artistic identity. Essayist Susan Sontag, kabuki theatre actress Yoshi Oida, poet Rilke and philosopher Maurice Merleau-Ponty offered points of reflection to my thoughts. The artistic part of my master’s thesis, Ainahan ne palaa, which Salla Sorri directed and I edited, was finished already in 2014. Since there is a gap of many years between the artistic work and written thesis, it gave me a possibility to reflect on how one constructs narratives about making of the art work in retrospect. I also refer to my master’s film in respect to my artistic world view that shies away from a certain kind of postmodern ironic sensibility and endeavours to see the world through a more sincere lens. I also discuss thematics of difficulty and whether difficulty while making the art can in fact produce better art precisely because it demands hardships. The key point of my thesis is that while ostensibly invisible in the final art work, the editor’s way of seeing and observing the world is distilled into the work of art. The art work echoes the world view and perception of the artist. Personal style Is rendered a little differently in every film one makes, because it is subordinate to the style of the film. A film shows the style of its makers already in that that they have chosen to make it. en
dc.format.extent 33
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Näkymätön leikkaaja ja ironiaton elokuva fi
dc.title The invisible editor and irony-free cinema en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword elokuvaleikkaus fi
dc.subject.keyword taiteilijaidentiteetti fi
dc.subject.keyword tyyli fi
dc.subject.keyword ironia fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712208262
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Lakanen, Anne
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account