Vuorovaikutteiset sovellukset tapahtumaympäristössä ja kätketty suhdetieto: Autoetnografinen näkökulmavalotus systeemiseen innovaatioprosessiin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Saarinen, Esa
dc.contributor.author Lievonen, Petri
dc.date.accessioned 2017-12-18T12:22:14Z
dc.date.available 2017-12-18T12:22:14Z
dc.date.issued 2017-12-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29432
dc.description.abstract Opinnäytetyössä tutkitaan pääosin autoetnografisen menetelmän avulla Presemo-nimisen tietokoneavusteisen yleisövuorovaikutuksen hallintajärjestelmän kehittämiseen johtanutta innovaatioprosessia ja valotetaan siihen johtanutta tutkimuskirjallisuutta. Tutkimusote on fragmentaaris-monivalottava (tarinallinen) ja elämäkerrallinen. Tällä pyritään aiheen ihmiskeskeiseen, kokonaisvaltaisempaan käsittelyyn samalla tuoden esiin Presemo-ohjelman takana olevia käsitteellisiä ja filosofisia avainkokonaisuuksia. Tavoitteena on ymmärtää omakohtaisesti hahmottaen tekijän työskentelyä erilaisissa oppiympäristöissä (erityisesti systeemiajattelu, sovellettu kybernetiikka, organisaatioteoria) ja innovaatioympäristöissä, jotka ovat olleet relevantteja Presemo-ohjelman syntymaisemana, joten työhön on koottu aineistoksi olennaisia näytteitä tekijän ajattelusta ja toiminnasta noin viidentoista vuoden ajalta. Työ avaa erilaisilla näkökulmavalotuksilla prosessin taustalla olevia pyrkimyksiä ja oppikokonaisuuksia käsittelemällä ihmiskeskeistä systeemiajattelunäkökulmaa, johtajuutta ja organisaatiotutkimusta, kybernetiikkaa, tilan filosofiaa, suunniteltujen tapahtumien erityispiirteitä ja ohjelmistokehityksen haasteita tapahtumaympäristössä. Työn tuloksena muodostuu hahmotus, miten erilaiset innovaatioympäristöt ovat täydentäneet toisiaan ja vaikuttaneet prosessiin kulkuun ja lopputulokseen toisiaan rikastavalla tavalla. fi
dc.description.abstract This work uses the autoethnographic method to study the innovation process that has led to the development of Presemo, which is a live audience interaction management system. The research approach is narrative and biographical, to highlight the human-centric features of subject at hand. The aim is to understand the efforts of the author in various innovation environments, so the study contains material samples of the author's thinking and activity from the last fifteen years. The study uses different perspectives to understand the pursuits by pondering on the human-centered systemic thinking perspective, leadership and organization research, cybernetics, some specific features of planned events, and the challenges of software development for the event environments. The study results in a new appreciation of the ways the different innovation environments have complemented each other and have influenced the process and the outcome in mutually enriching ways. en
dc.format.extent 82 + 33
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Vuorovaikutteiset sovellukset tapahtumaympäristössä ja kätketty suhdetieto: Autoetnografinen näkökulmavalotus systeemiseen innovaatioprosessiin fi
dc.title Interactive Applications in Event Environments and the Implicit Relational Knowing: Autoethnographic Perspectives on a Systemic Innovation Process en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword systeemiajattelu fi
dc.subject.keyword kehkeytyvät innovaatioprosessit fi
dc.subject.keyword yrittäjyys fi
dc.subject.keyword ohjelmistokehitys fi
dc.subject.keyword autoetnografia fi
dc.subject.keyword ihmiskeskeinen vuorovaikutusdynamiikka fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188230
dc.programme.major Strategy and Venturing fi
dc.programme.mcode SCI3050 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Saarinen, Esa
dc.programme Master’s Programme in Industrial Engineering and Management fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account