Kiipeävä muottitekniikka kuilurakentamisessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tarhasaari, Teemu
dc.contributor.author Miettinen, Pauli
dc.date.accessioned 2017-12-18T12:12:40Z
dc.date.available 2017-12-18T12:12:40Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29334
dc.description.abstract Suomeen on tällä vuosituhannella suunniteltu useita korkeita rakennuksia ja tornitaloja. Korkean rakentamisen mahdollistamiseksi tulee siihen löytää toimivia rakenneratkaisuja, sekä löytää rakenneratkaisujen toteuttamiseksi mahdollisimman tehokkaita toimintatapoja. Korkeissa rakennuksissa käytetäänkin usein paikallavalettuja kuiluja jäykistävinä runkorakenteina, jotka voidaan rakentaa joko muiden rakenteiden yhteydessä tai ennen muiden rakenteiden toteutusta. Tässä tutkimuksessa käsitellään paikallavalettavien kuilujen rakentamista kiipeävällä muottitekniikalla. Tutkimuksen tarkoituksena oli verrata kahta erilaista rakentamisjärjestystä suurien yhdistelmäkuilujen toteutuksessa. Ensimmäisessä rakentamisjärjestyksessä kuiluseinät rakennetaan yhtenäisesti ylös saakka ja toisessa vaihtoehdossa kuilun ulkoseinät rakennetaan ensin ylös asti, minkä jälkeen kuilun sisään rakennetaan väliseinät. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin kiipeävän muottitekniikan erityispiirteitä kuilurakentamisessa ja siihen liittyviä erilaisia ongelmatilanteita ratkaisuineen. Tutkimuksen kohteena oli kahdeksan suurta yhdistelmäkuilua, joissa oli käytetty erilaisia rakentamisjärjestyksiä. Kahden vaihtoehtoisen rakentamisjärjestyksen väliset erot selvitettiin kuilujen valmistumisen nopeuden sekä kustannusten osalta. Rakentamisen nopeuden ja kustannusten erojen syitä tutkittiin, sekä selvitettiin erilaisille tilanteille suotuisia rakennusjärjestyksiä. Tutkimuksen lopputuloksena selvisi, että kuilu voidaan rakentaa ylös asti muiden rakenteiden käyttöön merkittävästi nopeammin toteuttamalla kuilusta aluksi pelkät ulkoseinät ennen väliseiniä. Tällaisesta rakentamisjärjestyksen muutoksesta aiheutuu kuitenkin merkittäviä lisäkustannuksia rakentamiseen, minkä johdosta nopeamman rakentamisen valintaa ei voida pitää itsestäänselvyytenä. fi
dc.description.abstract This millennium, several tall buildings and towers have been designed to Finland. For enabling high-level construction, it will be necessary to find working structural solutions and to find the most effective methods of implementing these structural solutions. In high buildings, shafts casted in site are often used as stiffening frame structures that can be constructed either simultaneously with other structures or before other structures. This study deals with the construction of casted shafts using climbing formwork technology. The purpose of the study was to compare two different orders of construction in the construction of large composite shafts using climbing formwork technology. In the first order of construction, the shafts are built up simultaneously with inner walls. The second option is to build the external walls of the shaft first and the inner partitions after that. In addition, the special features of climbing mold technology in the field of shaft construction with the related problems and solutions were investigated in this study. Cases of eight large composite shafts with two different construction orders were used in the study. The differences between these two alternative construction orders were compared regarding the speed of construction of the gaps and the costs. The reasons for the speed of construction and the differences in costs were investigated. In addition, it was sorted out that in which situations some construction order is more favorable. As the result of this study, it was found out that shafts can be constructed significantly faster when the external walls are constructed before the inner walls. However, such a change in the order of construction will entail significant additional costs for construction, so choosing a faster construction should not be automatically preferred. en
dc.format.extent 61 + 9
dc.language.iso fi en
dc.title Kiipeävä muottitekniikka kuilurakentamisessa fi
dc.title Climbing formwork technology in shaft construction en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kuilurakentaminen fi
dc.subject.keyword kiipeävä muottitekniikka fi
dc.subject.keyword korkea rakentaminen fi
dc.subject.keyword rakentamisjärjestys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188132
dc.programme.major Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka fi
dc.programme.mcode IA3022 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Punkki, Jouni
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account