Maakuntauudistus - toimijoiden välisen varautumisyhteistyön tukeminen alueellisen yhteisen varautumisen tietotarpeiden selvittämisellä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Seppänen, Hannes
dc.contributor.author Pesonen, Petteri
dc.date.accessioned 2017-12-18T12:09:20Z
dc.date.available 2017-12-18T12:09:20Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29298
dc.description.abstract Diplomityö käsittelee maakuntauudistuksen myötä maakunnille muodostuvaa alueellista yhteistä varautumista. Tuloksena saatiin selville uudistuksen myötä maakuntien vastuulle muodostuvaan alueelliseen yhteiseen varautumiseen liittyvät määritelmät sekä alueellisen varautumisen nykytilanne. Alueellisen yhteisen varautumisen osalta tutkittiin lisäksi varautumisyhteistyötä, jonka päätavoitteena oli selvittää varautumisyhteistyötä tukevia tietotarpeita ja selvittää varautumisyhteistyön menestystekijät sekä tietojärjestelmään kohdistuvat vaatimukset. Tulosten kartoittamiseksi tutkimuksessa hyödynnettiin asiantuntijahaastatteluita, joissa haastateltavat valittiin kokonaisturvallisuuden eri sektoreilta. Varautumisen nykytilanne koetaan osittain hajanaiseksi ja tähän alueellinen yhteinen varautuminen tuo parannusta muodostamalla valtakunnallisesti yhteensovitettavan varautumisen rakenteen maakuntiin. Alueellinen yhteinen varautuminen määritellään ennakoivaksi varautumiseksi, mutta maakunnan ei koeta olevan poiskytketty toimivaltaisen viranomaisen harjoittamasta operatiivisesta toiminnasta. Lisäksi sen koetaan perustuvan alueella yhteisesti tehtävään riskiarviointiin, jonka myötä alueellisesti muodostetaan yhteinen varautuminen uhkakuviin nähden ja varmistetaan kaikkien alueella olevien toimijoiden toimintakyky. Riskiarvioiden pohjalta pystytään alueellisesti määrittämään varautumistoiminnan kannalta olennaiset toimijat sekä tietotarpeet. Alueellisen yhteisen varautumisen osalta koetaan olevan tarve tarkemmille lainsäädännöllisille määrittelyille sekä keskustelulle. Varautumisyhteistyön kannalta olennaista on tiivis, säännöllinen ja tasavertainen yhteistyö. Varautumisyhteistyön menestystekijöiden kategorioiksi tunnistettiin seuraavat: yhteistyön rakentuminen, käytännön yhteistyö sekä yhteistyön muuttujat. Tutkimuksessa tunnistetut tietotarpeet voidaan määritellä varautumisen eri vaiheiden mukaisesti: varautuminen, vaste, toipuminen sekä yleiset tietotarpeet. Olennaisena huomiona tietotarpeiden osalta korostettiin kansalaissignaaleja sekä paikkatiedon ja tilannekuvan hyödyntämisen merkitystä. Varautumisyhteistyötä tukevan tietojärjestelmän tulisi olla osana varautumistyön päivittäistä toimintaa, jossa tietoturvallisuuden huomiointi on ensisijaista. fi
dc.description.abstract This thesis handles region reform along with the reforming regional common preparedness for individual regions. As a result, the reforming regional common preparedness associated definitions and present situation of preparedness were discovered. As far as regional common preparedness is concerned the collaborative preparedness was researched for which the main goal was to discover collaborative preparedness supportive information needs. In addition, defined the success factors of collaborative preparedness and the requirements of the common data system. As for mapping the results, expert interviews were utilized where the interviewers were selected from different sectors of comprehensive security. The present situation of preparedness was found to be incoherent for which the regional common preparedness is considered bringing improvement by reforming the nationally coordinated form of preparedness to regions. Regional common preparedness is defined as anticipatory preparedness where the regions are not being dis-connected from the component authority performed operations. In addition, it can be defined as being based on regionally performed shared risk evaluation, after which common preparedness is collectively formed based on each risk picture and from which the ability of each actor to function can be confirmed. Moreover, based on risk evaluation it is possible to regionally define relevant actors and information needs relative to preparedness. As far as the regional common preparedness is concerned, it was defined that there is a need for more accurate legislation definitions and discussion. As for collaborative preparedness, it was defined that collaboration should be concise, regular and equal. Success factor categories of collaborative preparedness were identified as the construction of teamwork, practical teamwork and variables of teamwork. The distinguished information needs can be defined for the distinct phases of preparedness: preparedness, response, recovery and common information needs. The essential notice of the recognized information needs where emphasized as citizen signals, spatial information and operational picture. The collaboration preparedness supportive data system should be part of everyday function, where the information security should be prioritized. en
dc.format.extent 95 + 11
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Maakuntauudistus - toimijoiden välisen varautumisyhteistyön tukeminen alueellisen yhteisen varautumisen tietotarpeiden selvittämisellä fi
dc.title Regional reform - supporting collaborative preparedness between actors by defining common preparedness information needs en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kokonaisturvallisuus fi
dc.subject.keyword maakuntauudistus fi
dc.subject.keyword alueellinen yhteinen varautuminen fi
dc.subject.keyword varautuminen fi
dc.subject.keyword varautumisyhteistyö fi
dc.subject.keyword tilannetietoisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188096
dc.programme.major Geoinformatiikka fi
dc.programme.mcode M9002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Virrantaus, Kirsi
dc.programme Geomatiikan koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account