Kuntaomisteisen jäteyhtiön omistajaohjauksen toimivuus ja sen kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Innala, Tuulia
dc.contributor.author Haapea, Heli
dc.date.accessioned 2017-12-18T12:08:41Z
dc.date.available 2017-12-18T12:08:41Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29292
dc.description.abstract Lähes kaikissa Suomen kunnissa jätehuoltopalvelut tuotetaan kunnan osakeyhtiön, liikelaitoksen tai kuntayhtymän kautta. Kuntaomisteinen jätehuoltopalveluja tuottava yhtiö on kuntien yhteisesti omistama omistusosuuden vaihdellessa alle prosentista yli 90 prosenttiin. Vuonna 2015 voimaan tulleessa kuntalaissa (410/2015) on uudistettu, laajennettu ja selkeytetty omistajapolitiikan ja konsernijohtamisen säännöksiä ja niiden pohjalta kuntien tulee terävöittää myös jäteyhtiöiden omistajaohjausta. Omistajuus edellyttää kunnilta omistajapoliittisia linjauksia, tarvittaessa usean kunnan yhteisiä. Kunnan teknisellä toimialalla on ollut tunnistettavissa konserni-/omistajaohjauksen vajetta sekä jätehuoltoroolien ja -vastuiden hämärtymistä johtuen esimerkiksi toimialan muutoksista ja lainsäädännöstä. Kuntaomisteisen jäteyhtiön omistajaohjauksen haasteeksi on muodostunut myös yhtiön varsin itsenäisen toiminnan aiheuttama etääntyminen peruskunnasta, sen rakenteista ja tavoitteista. Tässä diplomityössä tutkittiin kuntaomisteisten jäteyhtiöiden omistajaohjauksen toimivuutta ja taustoja sekä kehittämiskohteita. Kokeellinen osuus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena haastatteluin ja tuloksia tarkasteltiin sisällönanalyysin avulla. Työn teoriaosuudessa tarkasteltiin myös kunnan jätehuollon tehtäviä ja rooleja sekä jätehuollon taustalla olevaa lainsäädäntöä. Tietoa kerättiin Suomen Kuntaliitto ry:ssä toteutetun kehitysprojektikokonaisuuden yhteydessä vuosina 2014–2016 sekä täydentävillä haastatteluilla syksyllä 2017. Kunnalla on neljänlaisia rooleja ja tehtäviä jätehuollon järjestämisessä: omistajaohjaus, palvelutehtävät, jätehuollon viranomaistehtävät sekä ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatehtävät. Tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että toimiva yhteistyö, toiminnan luonteen ja kunnan jätehuoltoroolien ymmärtäminen sekä sitoutuminen ovat onnistuneen omistajaohjauksen lähtökohta. Jätehuollon omistajaohjauksessa on kysymys siitä, miten omistajakunnat muodostavat yhteisen käsityksen ja yhteisen tahtotilan jätehuollon kehittämisestä sekä siitä, miten tahtotila viestitään palveluiden toteuttajalle, jäteyhtiölle. Kuntien tulee terävöittää yhtiöidensä toimintaan myötävaikuttamista huomioimalla kuntastrategiassa myös omistajapolitiikka sekä panostamalla yhtiön hallitusvalintoihin. Kuntien ja jäteyhtiöiden tulisi yhdessä kehittää vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä laatia yhteinen jätehuoltopoliittinen ohjelma. fi
dc.description.abstract In nearly every Finnish municipality, waste management services are produced by a municipally owned limited company, a public utility company or a joint municipal authority. A municipally owned waste management company is almost without exception owned jointly by different municipalities, with shareholding ranging from under one per cent to over 90 per cent. However, the fairly independent operations of a municipally owned company may force it to become distant from its home municipality, its structures and its goals. In recent years, the waste management roles and responsibilities of municipalities have partly become obscured, for example, due to the frequently changing legislation. Shareholding requires ownership guidelines of municipalities, defined jointly for several municipalities, if required. The Local Government Act of 2015 (410/2015) reforms, expands and clarifies guidelines on ownership policies and consolidated management. This thesis studied the functionality, backgrounds and development areas of ownership steering in municipally owned waste management companies. The experimental part was carried out as a qualitative case study by interviews, whose results were examined through content analysis. The tasks and roles of municipal waste management and the legislation behind these were also studied. Information was gathered in the connection with the development project conducted by the Association of Finnish Local and Regional Authorities in 2014-2016. Supplementary interviews were conducted in autumn 2017. Municipalities have four types of tasks and roles in the provision of waste management services: ownership steering, public service, official duties regarding waste management and the supervisory duties of an environmental protection authority. Different actors and decision-makers need to identify their roles and responsibilities and work together. Engaging in functional cooperation, understanding the nature of activities and being committed are starting points of successful ownership steering. Ownership steering in waste management concerns how shareholding municipalities form a mutual understanding and goal of developing waste management and how these goals are communicated to the service provider, i.e. the waste management company. Municipalities should aim, in particular, to understand the role of waste management and the content of related tasks. A clear distribution of tasks is a necessity in order to provide statutory waste management services. What is more, municipalities must contribute more to the opera-tions of their companies by taking ownership policies into account in municipal strategies and by investing in the appointment of board members. Municipalities and waste management companies should collectively develop interaction and cooperation and prepare a shared waste management programme. en
dc.format.extent 67+7
dc.language.iso fi en
dc.title Kuntaomisteisen jäteyhtiön omistajaohjauksen toimivuus ja sen kehittäminen fi
dc.title Functionality and development of ownership steering in municipally owned waste management companies en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword omistajaohjaus fi
dc.subject.keyword konserniohjaus fi
dc.subject.keyword kunnallinen jäteyhtiö fi
dc.subject.keyword jätelaki fi
dc.subject.keyword kuntalaki fi
dc.subject.keyword jätehuolto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188090
dc.programme.major Ympäristötekniikka fi
dc.programme.mcode IA3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Sorvari, Jaana
dc.programme Ympäristötekniikan DI-ohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account