Modelling of cold terminal logistics and increasing of capacity

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mantsinen, Heikki
dc.contributor.author Hämäläinen, Teemu
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:57:59Z
dc.date.available 2017-12-18T11:57:59Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29272
dc.description.abstract HUB Logistics handles goods which Finnair delivers in its airplanes. New and automated air cargo terminal in Helsinki starts to operate during year 2017. Thus, the volume of transported air cargo, like perishable goods, is expected to increase in the future. A problem for the research was, that documentation of the process capacity does not exist. Availability for the volume to increase is not known either. Therefore, this thesis presents a research and results for current capacity and capability for increasing volume. In this thesis, possible actions for improving the process are introduced, as well as how much the improvements affect the process capacity. The thesis introduces present stage and forecasts for aviation, terminal logistics and measures for process analysis. The thesis introduces analysis of the existing data and two observational studies. For defining the capacity, Unit Loading Devices (ULD) per hour, different measurements were used. Based on the results, the bottleneck phase is identified. By opening the bottleneck, it is possible to increase the capacity of the entire process. Process was divided into three sub-processes, which are truck unloading, ULD build-up, which turn out to be the bottleneck and delivering ULDs forward. On daily level current process is lightly loaded, but because of the cyclic process hourly capacity can be exceeded. Changing the bottleneck phase significantly increases capacity of the process. In addition, efficiency and productivity of the process can be increased significantly. In the future, improving the informational flow and automation are beneficial. en
dc.description.abstract HUB Logistics huolehtii Finnairin kuljettaman lentorahdin terminaalitoiminnoista. Finnairin moderni ja automatisoitu rahtiterminaali aloittaa toimintansa Helsingissä syksyllä 2017. Kuljetettavan lentorahdin, kuten pilaantuvien tuotteiden, määrän ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa. Ongelma tutkimuksen takana on, ettei terminaalin materiaalinkäsittelyn aiemmasta kapasiteetista ollut tarkkaa tietoa, eikä siitä, paljonko volyymi voisi kasvaa nykyisellä prosessilla. Tämä diplomityö esittelee tutkimuksen, jossa määritetään vastaukset näihin kysymyksiin. Tutkittuun prosessiin esitetään myös kehitysehdotuksia kapasiteetin kasvattamiseksi sekä niiden vaikutukset. Diplomityön alussa käydään läpi ilmailun nykytilaa ja ennusteita, terminaalitoimintaa sekä mittareita prosessin analysointiin. Tutkimuksessa analysoidaan prosessin toteutunutta dataa ja kahden seurannan tuloksia. Nykyisen kapasiteetin, lentoyksikköä tunnissa (ULD/h), määrittämiseksi tehtiin myös erilaisia mittauksia. Niiden perusteella määritettiin pullonkaulavaihe, jota muuttamalla voidaan koko prosessin kapasiteettia kasvattaa. Prosessin kolmeksi aliprosessiksi määritettiin rekan purku, lentoyksikön (ULD) rakennus, mikä osoittautui pullonkaulaksi, sekä siirto toimitettavaksi eteenpäin. Päivätasolla nykyisen prosessin kapasiteetti on kevyesti kuormitettu, joskin tuntitasolla kapasiteetti voidaan syklisestä prosessista johtuen ylittää. Pullonkaulavaihetta muuttamalla voidaan prosessin kapasiteettia kasvattaa merkittävästi. Samalla prosessin tehokkuutta ja tuottavuutta voidaan parantaa huomattavasti. Tulevaisuudessa myös tiedon kulun ja automaation kehittämistä kannattaa tutkia. fi
dc.format.extent 111+2
dc.language.iso en en
dc.title Modelling of cold terminal logistics and increasing of capacity en
dc.title Kylmäterminaalin logistiikan sekä kapasiteetin mallintaminen ja kasvattaminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword air cargo en
dc.subject.keyword logistics en
dc.subject.keyword capacity en
dc.subject.keyword efficiency en
dc.subject.keyword productivity en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188070
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Niemi, Esko
dc.programme Master’s Programme in Mechanical Engineering (MEC) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account