Ilmanvaihtolaitteiston etähallintatyövälineen käyttöliittymän vaatimusmäärittely ja suunnittelu

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Leminen, Hannu
dc.contributor.author Saarinen, Helena
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:57:06Z
dc.date.available 2017-12-18T11:57:06Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29264
dc.description.abstract Tämän diplomityön tarkoituksena oli toteuttaa ilmanvaihtolaitteistojen etähallinta- ja säätötyövälineen vaatimusmäärittely ja suunnittelu Byro Energiatekniikka Oy:lle. Diplomityössä perehdyttiin ensin lähdekirjallisuuden avulla käyttöliittymien käytettävyyteen, käytettävyyden arvioinnin ja testaamisen menetelmiin sekä tutustuttiin järjestelmien käyttötilanteeseen ja kokemukselliseen käytettävyyteen vaikuttaviin tekijöihin. Teoriaan perehtymisen jälkeen toteutettiin vaatimusmäärittelyn perusteella käyttöliittymäprototyypit matkapuhelimelle asennettavasta mobiilisovelluksesta ja eri päätelaitteiden selaimella käytettävästä etähallintatyövälineestä. Yrityksen huoltohenkilöstölle tehtiin kyselytutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa työskentely-ympäristöön ja käytettäviin työvälineisiin liittyviä tavallisimpia haasteita. Kyselytutkimuksessa tuli esille useita etähallintatyövälineisiin liittyviä käytettävyysongelmia ja lisäksi henkilöstö koki käytettävät työvälineet vanhanaikaisiksi. Huoltohenkilöstön mielestä tekstiviestien kirjoittaminen pienellä matkapuhelimen näytöllä ja koodiston muistaminen vaikeuttavat erityisesti työntekemistä. Nykyisillä työvälineillä on lähes mahdotonta saada nopeasti kokonaiskuvaa kaikkien asennettujen laitteistojen tilanteesta. Ilmanvaihtolaitteistojen etähallintatyövälineen käyttöliittymäprototyypit toteutettiin hyödyntämällä suunnittelutyössä suunnittelusäännöstöjä. Lisäksi käyttöliittymien prototyypeille tehtiin käytettävyystestausta ryhmäläpikäyntinä loppukäyttäjien kanssa sekä tilaisuuden jälkeen toteutetulla SUS-kyselyllä. Ryhmäläpikäyntitilaisuudessa suoritettavat tehtävät suunniteltiin etukäteen ja tilaisuus videoitiin havaintojen analysoimisen helpottamiseksi. Käytettävyystestauksessa tehdyt havainnot luokiteltiin Molich et al. (2008) ja Hornbaek et al. (2008) tutkimuksissa esitetyillä luokitteluilla. Tutkimuksessa tuli esiin useita käyttötilanteeseen liittyviä ongelmakohtia, joihin ei ole mahdollista vaikuttaa suunnittelutyöllä, mutta reunaehtojen tunnistaminen on kuitenkin erittäin tärkeää työskentelyprosessien suunnittelussa. Tärkeimpänä tuloksena pidetiin kerättyjen tietojen perusteella suunniteltuja käyttöliittymien prototyyppejä, jotka mahdollistavat etähallintavälineen kehitystyön tilaamisen valitulta järjestelmätoimittajalta. fi
dc.description.abstract The object of this master’s thesis was to carry out air ventilation equipment remote management tool user interface requirements specification and design for Byro Energiatekniikka Oy. The first step was a study of literature on the usability of user interfaces, methods for evaluating usability and testing, and to familiarize with the usage situation of the system and factors affecting usability. After this, user interface prototypes for a mobile application and a browser-based remote-control tool were implemented according to the software requirement specifications. A survey was issued to the maintenance personnel of the company, the purpose of which was to map common problems with the working environment and the tools used. The survey brought up multiple usability issues related to remote-control tools, and the personnel felt that the tools at hand were old-fashioned. According to the maintenance personnel especially sending text messages on a small mobile phone screen and remembering the system commands makes working difficult. It is almost impossible to get the full picture of the state of all installed systems with the current tools. According to the company’s maintenance personnel the development of functional and usable remote-control tools is necessary to ensure optimal work performance and customer satisfaction. An easy-to-use remote-control tool would allow adjustment procedures to be done from the office, which would free resources for other essential tasks. The user interface prototype for the remote-control tool for air ventilation systems was realized utilizing planning codes in the design process. In addition, usability testing with the end-users was carried out and the participants filled a SUS-survey after the event. The tasks to be completed by the participants were planned before the event, and the event was filmed to make analysing easier. The observations made in the usability testing were categorized according to the classification proposed in the studies by Molich et al. (2008) and Hornbaek et al. (2008). The survey revealed issues in usage situation that can’t be solved by design. However, recognizing boundary conditions is very important in the planning of general work processes. Most important outcome, according to collected information, were designed prototypes for the commissioning of the further development work. en
dc.format.extent 63+14
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ilmanvaihtolaitteiston etähallintatyövälineen käyttöliittymän vaatimusmäärittely ja suunnittelu fi
dc.title Ventilation equipment remote management tool user interface requirement specification and design en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword käyttöliittymäsuunnittelu fi
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.subject.keyword käyttäjäkeskeisyys fi
dc.subject.keyword käytettävyyden testaaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188062
dc.programme.major Computer Science fi
dc.programme.mcode SCI3042 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vuorimaa, Petri
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account