Ventures for a better society; 4th entrepreneurial revolution

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Saarinen, Esa
dc.contributor.author Fabritius, Sampsa
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:55:45Z
dc.date.available 2017-12-18T11:55:45Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29251
dc.description.abstract Industrialism has significantly increased the global welfare over the last 100 years. But now, economical uncertainty and climate change puts a question mark to the limited liability as the basis for the entrepreneurship. Emerging new business ethics is supported by activist entrepreneurs’ drive to maintain a purpose, holistic perspective, and caring relationships. The purpose-driven individuals are selecting entrepreneurship as a toolbox for accelerating the transformation, to make the World a bit better place. Having a clear reason for being, an Ikigai, gives an elevated viewpoint but is also associated with a longer life. Transformative entrepreneurship is motivated by societal well-being but driven by ambitious business mindset. Literature review and interview results suggests that purpose-driven entrepreneurs apply the principles of the transformative economy. Systems Intelligent entrepreneurship is a new form of activism. en
dc.description.abstract Teollistuminen on merkittävästi kasvattanut globaalia hyvinvointia edellisen 100 vuoden aikana. Nyt taloudellinen epävarmuus ja ilmastonmuutos kyseenalaistavat rajoitetun vastuun osakeyhtiön yrittäjyyden juridisena perustana. Nousussa oleva yrittäjyyden uusi etiikka pyrkii ylläpitämään yksilötason merkityksellisyyttä, kokonaisvaltaista näkökulmaa, sekä korostaa hyviä ihmissuhteita. Tällöin yrittäjyys on osa oman ylevän päämäärän toteuttamista, tapa tehdä maailmasta vähän parempi paikka. Selkeä olemassa olemisen tarkoitus, Ikigai, antaa laajemman näkökulman, mutta on myös kytköksissä pidempään elinikään. Uudistava yrittäjä tavoittelee yhteisön hyvinvointia tavoitteellisen liiketoiminnan kehittämisen kautta. Kirjallisuuskatsauksen ja haastattelututkimuksen perusteella yrittäjän ylevä päämäärä näkyy toiminnassa uudistavan yrittäjyyden periaatteiden toteuttamisessa. Systeemiälykäs yrittäjyys on uuden ajan aktivismia. fi
dc.format.extent 82
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Ventures for a better society; 4th entrepreneurial revolution en
dc.title Yrittäjä parantaa maailmaa; yrittäjyyden neljäs vallankumous fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword entrepreneurship en
dc.subject.keyword transformation en
dc.subject.keyword systems intelligence en
dc.subject.keyword purpose en
dc.subject.keyword virtue en
dc.subject.keyword economy en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188049
dc.programme.major Aalto Venture Program fi
dc.programme.mcode SCI3042 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vuorimaa, Petri
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse