Scene reconstruction from 3D point clouds

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Xiao, Yu
dc.contributor.author Ekman, Pekka
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:54:06Z
dc.date.available 2017-12-18T11:54:06Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29233
dc.description.abstract Automatic reconstruction of 3D polygon scenes from a set of photographs has many practical uses. We have implemented and tested two alternative processes for such reconstruction. The processes consist of separate pieces of software, which together form a pipeline. We used three existing applications: COLMAP, RAPter, and ManhattanModeler. We also created a texture generator for including color information into the reconstructed scenes. We constructed two alternative pipelines from these four applications. First, a sparse and a dense point cloud were generated from the set of photographs using COLMAP. Then, a polygon representation of the scene was generated using RAPter in the first alternative pipeline and ManhattanModeler in the second. Finally, textures were generated and added to the polygon scene using our texture generator, which generates textures from the color information in the dense point cloud. We tested and evaluated these pipelines using a set of photographs taken in Aalto University Computer Science building library with mostly acceptable results. There were two notable imperfections: RAPter generated significantly oversized polygons, and ManhattanModeler failed in its last reconstruction step, which we had to perform manually. Texture quality was reasonably high in many places. However, the texture generation process was highly sensitive to imperfections in the polygon scene, resulting in poor texture quality in some places. en
dc.description.abstract Kolmiulotteisten polygoniympäristöjen automaattisella rekonstruoinnilla joukosta valokuvia on monia käytännön sovelluksia. Olemme toteuttaneet ja testanneet kaksi vaihtoehtoista rekonstruointiprosessia. Nämä prosessit koostuvat erillisistä peräkkäin suoritettavista osista. Käytimme kolmea olemassa olevaa sovellusta: COLMAP, RAPter ja ManhattanModeler. Lisäksi kehitimme tekstuurigeneraattorin, joka liittää väri-informaation rekonstruoituihin polygoniympäristöihin. Toteutimme kaksi vaihtoehtoista prosessia käyttäen näitä neljää sovellusta. Ensin valokuvista generoidaan harva ja tiheä pistepilvi käyttäen COLMAPia. Seuraavaksi generoidaan polygoniympäristö käyttäen RAPteria ensimmäisessä prosessivaihtoehdossa ja ManhattanModeleria toisessa. Lopuksi polygoniympäristölle generoidaan tekstuurit käyttäen kehittämäämme tekstuurigeneraattoria, joka generoi tekstuurit tiheän pistepilven väri-informaatiosta. Testasimme ja arvioimme näitä kahta vaihtoehtoista prosessia käyttäen syötteenä joukkoa Aalto-yliopiston tietotekniikan talon kirjastossa otettuja valokuvia. Tulokset olivat enimmäkseen tyydyttäviä. Prosesseissa oli kuitenkin joitakin vajavaisuuksia: RAPter generoi merkittävästi ylisuuria polygoneja, ja ManhattanModelerin viimeinen rekonstruointivaihe ei toiminut, joten jouduimme tekemään sitä vastaavan työn käsin. Tekstuurit olivat joissakin paikoissa korkealaatuisia. Tekstuurien generointiprosessi oli kuitenkin hyvin herkkä polygoniympäristön virheille. Tämän seurauksena tekstuurit olivat joissakin paikoissa huonolaatuisia. fi
dc.format.extent 58
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Scene reconstruction from 3D point clouds en
dc.title Pintojen rekonstruointi 3D-pistepilvien avulla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword scene reconstruction en
dc.subject.keyword surface reconstruction en
dc.subject.keyword computer vision en
dc.subject.keyword texture generation en
dc.subject.keyword point clouds en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188031
dc.programme.major Computer Science fi
dc.programme.mcode SCI3042 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ylä-Jääski, Antti
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account