Continuous improvement in order delivery process of make-to-order products

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tarkiainen, Tuukka
dc.contributor.author Ylänen, Joonas
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:53:07Z
dc.date.available 2017-12-18T11:53:07Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29223
dc.description.abstract The goal of the thesis is to improve the make-to-order delivery process of the case company. The current state of the make-to-order delivery process is examined in order to find ways to improve the process. Lean management and continuous improvement are used as the basis for improvement. Literature review introduces process management, lean, continuous improvement and benchmarking. In addition, the case company’s make-to-order delivery process is categorized by a framework found from literature. According categorization, process goals and measures to control the process are provided. Furthermore, findings from other case studies involving delivery process improvement are discussed. In the field study, the make-to-order delivery process current state is analysed. The study results are gathered from both interviews and observation in the case company. The delivery process of case company is also benchmarked against two compa-nies to compare processes and find best practices. Improvement areas were identified in process structure, information flow and in the tools used in the process. The results of this thesis are improvement suggestions and tools to improve various aspects of the process. In addition, smaller improvements were made to the delivery process. At the heart of this thesis is the goal of increasing continuous improvement. This is not a project with a clear end date; rather this is an ongoing process. Improvement potential will always exist in the delivery process. This thesis provides first steps of improvement to the process and serves as a starting point for increasing continuous improvement at the case company. en
dc.description.abstract Tämän työn tarkoituksena on tutkia ja kehittää kohdeyrityksen tilaukseen valmistettavien tuotteiden toimitusprosessia. Prosessin nykytila kartoitetaan parannusalueiden löytämiseksi. Toimitusprosessin kehittämisen lähtökohtana toimii lean-ajattelu ja jatkuva parantaminen. Työn kirjallisuuskatsauksessa perehdytään prosessiajatteluun ja etenkin tilaus-toimitusprosessiin. Tilausprossien kategorisointia yrityksessä verrataan kirjallisuudesta löydettyyn malliin. Kirjallisuudesta esitetään mittarit kohdeyrityksen tilaus-toimitusprosessin suorituskyvyn mittaamiselle ja määritetään prosessin kehityksen painoalueet. Työssä esitetään lisäksi tuloksia aiemmista tutkimuksista, jotka ovat pyrkineet parantamaan tilaus-toimitusprosessia. Myös lean-ajattelua tutkitaan yrityksen näkökulmasta, ja yritykselle sopivat jatkuvan parantamisen työkalut esitellään. Työn empiirisessä osiossa kartoitetaan toimitusprosessin nykytilaa kenttätutkimuksen avulla kohdeyrityksessä. Lisäksi työssä suoritetaan toimitusprosessin vertailuanalyysi kahteen eri yritykseen. Työn tulokset pohjautuvat havainnoista ja haastatteluista tehtyihin johtopäätöksiin. Prosessista löydettiin kehityspotentiaalia erityisesti tiedonkulun, työkalujen ja työnjaon osalta. Työn tuloksina on käytännöllisiä kehitysehdotuksia kohdeyritykselle sekä uusia työkaluja tilausten hallintaan yrityksessä. Lisäksi, pienempiä parannuksia tehtiin toimitusprosessin toiminnan tehostamiseksi. Työn ytimessä on lean-ajattelu ja jatkuva parantaminen. Lean-periaatteiden mukaisesti prosessissa tulee aina olemaan parannettavaa. Tämä työ tarjoaa parannuksia toimitusprosessiin, ja selvän lähtökohdan, josta prosessin parantamista kohdeyrityksessä voidaan jatkaa. fi
dc.format.extent 80+10
dc.language.iso en en
dc.title Continuous improvement in order delivery process of make-to-order products en
dc.title Jatkuva parantaminen tilaukseen valmistettavien tuotteiden toimitusprosessissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword make-to-order en
dc.subject.keyword delivery process en
dc.subject.keyword lean en
dc.subject.keyword continuous improvement en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188021
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Orkas, Juhani
dc.programme Master’s Programme in Mechanical Engineering (MEC) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account