Architecture evaluation of ground segment software for interactive satellite communication using the Architecture Tradeoff Analysis Method

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hurmalainen, Riku
dc.contributor.author Salmio, Juho
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:52:17Z
dc.date.available 2017-12-18T11:52:17Z
dc.date.issued 2017-12-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29214
dc.description.abstract This thesis evaluates the architecture of ground segment software for interactive satellite communication in low Earth orbit satellite missions. The evaluation is done using Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM). We also assess the suitability of the evaluation method for a project, which has been in development for over a year and is developed by a co-located team. By using the evaluation method we were able to gain the benefits the method claimed to have. We identified risks in the architecture, increased communication and knowledge sharing among stakeholders, clarified quality attribute requirements and improved architectural documentation. The results of the evaluation were considered good in respect to the efforts used to conduct the evaluation. This suggests that the evaluation method can also be useful for co-located projects, which have already started implementing the system, not only for projects in the initial planning phase. Based on the experience from the evaluation we suggest small modification to the ATAM workshop agenda to improve the likelihood of achieving maximum benefits from the workshop even if the time in the workshop runs out. en
dc.description.abstract Tämä diplomityö arvioi ohjelmistoarkkitehtuuria maa-asemajärjestelmään, jota käytetään interaktiiviseen kommunikointiin maata matalalla kiertoradalla kiertävien satelliittien kanssa, käyttäen Arkkitehtuurissa Tehtyjen Kompromissien Arviointimenetelmää (Architecture Tradeoff Analysis Method). Työssä arvioidaan myös menetelmän soveltuvuutta projektiin, jota kehittää samassa paikassa työskentelevä tiimi ja joka on ollut kehitysvaiheessa yli vuoden. Evaluointimenetelmää käyttämällä kyettiin saavuttamaan niitä hyötyjä, joita sen kehittäjät sillä sanovat olevan. Arkkitehtuurista löydettiin ennaltatunnistamattomia riskejä, se paransi projektissa mukana olevien ymmärrystä järjestelmästä, selkeytti järjestelmän laatuvaatimuksia ja paransi dokumentaation tasoa. Projektissa mukana olleet kokivat evaluoinnin tulokset panostukseen nähden hyviksi. Nämä tulokset puoltavat sitä, että menetelmästä on hyötyä myös projektissa, joka ei enää ole alun suunnitteluvaiheessa ja jonka osapuolet työskentelevät samassa paikassa. Arvioinnista saatujen kokemusten perusteella ehdotamme myös pientä muutosta arviointityöpajan agendaan, jotta arviointityöpajan tulokset voisivat olla mahdollisimman hyödyllisiä myös siinä tapauksessa, että arviointityöpajassa loppuu aika kesken. fi
dc.format.extent 54+6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Architecture evaluation of ground segment software for interactive satellite communication using the Architecture Tradeoff Analysis Method en
dc.title Interaktiiviseen satelliittikommunikaatioon tarkoitetun maa-asemajärjestelmän arkkitehtuuriarviointi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword software architecture en
dc.subject.keyword ATAM en
dc.subject.keyword architecture tradeoff analysis method en
dc.subject.keyword ground segment en
dc.subject.keyword satellite en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188012
dc.programme.major Information Networks fi
dc.programme.mcode SCI3047 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Smolander, Kari
dc.programme Master’s Programme in Information Networks fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account