Learning Centre

The digital transformation of a ski resort: a case study

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mäntylä, Martti
dc.contributor.author Lindroos, Niklas
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:52:04Z
dc.date.available 2017-12-18T11:52:04Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29212
dc.description.abstract Digital technology and new ways of benefitting from information have the potential to radically alter business models and change interaction between a company and its customers. Some leading ski resorts are becoming aware of the potential of customer data and the benefits of having a digital service offering. Weisse Arena Gruppe (WAG) is the company behind the LAAX ski resort in Switzerland. WAG formed an internal digitalisation team to professionalise data handling, increase their understanding of the digital realm and build future digital capabilities. This thesis gives reasons for why a company running a ski resort decided to assemble an internal team to build digital services, an area out of their core expertise, instead of relying on external contractors. The factors that were instrumental for the digitalisation team’s results are defined. For this purpose, key persons behind the digitalisation initiative were interviewed. Several factors were fundamental for the success of the digitalisation initiative. The digital services team worked in short development cycles, enabling quick creation of minimum viable products resulting in short feedback loops. The team had the appropriate freedom to form suitable processes and work methods, and support from the CEO throughout the process. Certain web- and mobile development technologies were essential for building impactful services with limited resources in a short time. en
dc.description.abstract Digital teknologi och nya sätt att utnyttja information kan potentiellt förändra företagsmodeller och företags växelverkan med kunder på ett fundamentalt plan. Några ledande skidorter börjar förstå möjligheterna som kunddata möjliggör och fördelarna av att ha ett digitalt tjänsteerbjudande. Weisse Arena Gruppe (WAG) är företaget bakom skidorten LAAX i östra Schweiz. WAG grundade ett internt digitaliseringsteam för att professionellt kunna hantera data, skapa digital kompetens och bygga en grund för framtida digitala möjligheter. Detta diplomarbete förklarar varför ett företag som driver en skidort och tillhörande tjänster, bestämde sig för att skapa ett internt team för att utveckla digitala tjänster, ett område utanför företagets kärnkompetens, i stället för att anlita utomstående entreprenörer. De viktigaste faktorerna för resultaten av digitaliseringsteamets arbete definieras. För detta har nyckelpersonerna bakom digitaliseringsinitiativet intervjuats. Flera faktorer var grundläggande för framgången av initiativet. Digitaliseringsteamet använde sig av korta utvecklingsperioder, vilket möjliggjorde utveckling av tjänster och insamling av respons så snabbt som möjligt. Teamet hade nödvändig frihet att skapa egna processer och arbetsmetoder, och verkställande direktörens stöd genom hela processen. Vissa teknologier för utveckling av mobilapplikationer var väsentliga för att bygga betydande tjänster med begränsade resurser inom en kort tid. sv
dc.format.extent 56
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title The digital transformation of a ski resort: a case study en
dc.title Digital omvandling av en skidort: en fallstudie sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword digitalisation strategy en
dc.subject.keyword digital transformation en
dc.subject.keyword ski resort en
dc.subject.keyword digitalisation en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188010
dc.programme.major Computer Science fi
dc.programme.mcode SCI3042 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Mäntylä, Martti
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics