Infratietomallien hyödyntäminen Kansallisen maastotietokannan ja Digiroadin lähtötietona automaattiajoneuvoja varten

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jakobsson, Antti
dc.contributor.advisor Pesu, Matti
dc.contributor.author Ruutiainen, Jaakko
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:51:05Z
dc.date.available 2017-12-18T11:51:05Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29202
dc.description.abstract Tieliikenteen automaation odotetaan kehittyvän ja lisääntyvän voimakkaasti tulevaisuudessa. Automaattiajoneuvojen on tunnistettu tarvitsevan nykyistä tarkempia tieverkkoa kuvaavia paikkatietoaineistoja, joiden tietosisältöä on laajennettu automaation tarpeiden mukaisesti. Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia Kansallisen maastotietokannan ja Digiroadin kehittämistä niin tietosisällön kuin aineistontuotannon kannalta erityisesti automaattiajoneuvojen tarpeiden mukaisesti. Työ koostuu kahdesta tutkimusvaiheesta: kirjallisuustutkimuksesta ja empiirisestä tutkimuksesta. Kirjallisuustutkimuksessa tutkittiin erityisesti automaattiajoneuvojen toimintaa sekä tietoja, joita ne tieverkosta tarvitsevat ajamisen tueksi. Lisäksi tutkittiin tiesuunnittelun vaiheita, niissä syntyvien suunnitelmien sisältöä ja laatua sekä tieverkon paikkatietoaineistojen nykyisiä tietosisältöjä. Empiirisessä tutkimuksessa muodostettiin Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tiesuunnitelmavaiheen infratietomallista paikkatietoaineisto, jota on mahdollista käyttää lähtöaineistona muiden paikkatietoaineistojen luonnissa. Tutkimuksessa havaittiin, että tietosisällön laajuuden ja sijaintitarkkuuden osalta infratietomallit voisivat olla käyttökelpoisia lähtöaineistoja paikkatietoaineistoille. Käytössä olevat toisistaan eroavat nimikkeistöt kuitenkin heikentävät muodostettavan aineiston temaattista laatua ja hankaloittaa aineistotuotannon automatisointia, joten infratietomalleja ei vielä voida suoraan hyödyntää KMTK- ja Digiroad-aineistojen tuotannossa. fi
dc.description.abstract Automation in on-road traffic is expected to develop and increase soon. Autonomous vehicles will need spatial data that is more accurate and contains new feature types. The purpose of this thesis was to research improving the contents and data creation processes of both Kansallinen maastotietokanta and Digiroad, especially for the needs of autonomous vehicles. The thesis consists of two study phases; a literature study and an empirical study. The literature study investigates the operation and needed spatial data for autonomous vehicles. In addition, the process of planning road, the contents of these plans and the contents of current spatial data available were investigated. The empirical study consists of creating spatial data from the data modeled plans of Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie. This spatial data could be used as a source for other spatial data. In the study it was found that data modeled plans could be suitable source for spatial data as they contain many of the needed feature types and the accuracy is good. However, the classifications used in data models and in spatial data are not unified, which reduces thematic quality and makes it hard to automate processes used to create spatial data. Therefore, the data modeled plans cannot yet be used to create spatial data of Kansallinen maastotietokanta and Digiroad. en
dc.format.extent 51
dc.language.iso fi en
dc.title Infratietomallien hyödyntäminen Kansallisen maastotietokannan ja Digiroadin lähtötietona automaattiajoneuvoja varten fi
dc.title Infrastucture data models as a source for Kansallinen Maastotietokanta and Digiroad for autonomous vehicles en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword paikkatieto fi
dc.subject.keyword automaattiajoneuvo fi
dc.subject.keyword tietomalli fi
dc.subject.keyword mallinnus fi
dc.subject.keyword automaatio fi
dc.subject.keyword tieliikenne fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188000
dc.programme.major Mobile Computing, Services and Security fi
dc.programme.mcode SCI3045 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ylä-Jääski, Antti
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account