Elements of trust and their impact on purchase intention and customer loyalty of online service users - cybersecurity perspective

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ylä-Jääski, Antti
dc.contributor.author Laakkonen, Miska
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:50:35Z
dc.date.available 2017-12-18T11:50:35Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29197
dc.description.abstract Online commerce is growing rapidly, and the increasing competition forces online service providers to find ways to differentiate their online service from competition in order to get potential customers to purchase from their online service instead of competing online services. Trust has been found as a significant factor that influences initial purchase decision and customer loyalty of online service users, and therefore provides service providers one way to differentiate from competition. This study examines existing research that links online trust to purchase intention and customer loyalty, and describes the factors that contribute to the online trust. Based on existing literature, a research model is developed to study individual elements of online trust and their impact on purchase intention and customer loyalty. Based on the research model a survey is conducted to find out how different scenarios related to privacy, security, reputation and usability of online service, influence perceived online trust. Findings of this study demonstrate that transparency and control over personal information have a positive impact on online trust, and describes scenarios that increase perceived security and thus increase online trust. Findings of the study also point out the negative impact of data breach disclosures on online service’s reputation, which in turn decreases online trust towards the online service, and demonstrate the easy-to-use authentication increases online trust whereas decreased availability of online service negatively impact online trust. en
dc.description.abstract Verkkoliiketoiminta kasvaa nopeasti, ja kasvanut kilpailu pakottaa verkkopalveluiden tarjoajat differoimaan verkkopalvelunsa suhteessa kilpailijoihinsa saadakseen potentiaaliset asiakkaat ostamaan heidän verkkopalvelustaan kilpailevien verkkopalveluiden sijasta. Verkkopalvelua kohtaan tunnetun luottamuksen on todettu vaikuttavan merkittävästi verkkopalveluiden käyttäjien ensimmäiseen ostopäätökseen sekä asiakasuskollisuuteen, mikä antaa palveluntarjoajille yhden keinon differoida verkkopalvelunsa suhteessa kilpailijoihin. Tämä työ tekee kirjallisuuskatsauksen tutkimuksiin, jotka osoittavat luottamuksen ja ostoaikeen sekä asiakasuskollisuuden välisen yhteyden, sekä käsittelevät tekijöitä jotka vaikuttavat luottamukseen. Katselmoitujen tutkimusten perusteella esitellään tutkimusmalli, joka on kehitetty tätä työtä varten yksittäisten luottamukseen - ja sitä kautta ostoaikeeseen ja asiakasuskollisuuteen - vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen. Kehitetyn mallin perusteella työtä varten suoritettiin kyselytutkimus, jolla selvitettiin, miten erityyppiset verkkopalvelun yksityisyydensuojaan, tietoturvaan, maineeseen ja käytettävyyteen liittyvät skenaariot vaikuttavat käyttäjien kokemaan luottamukseen. Tämän työn tulokset osoittavat, että läpinäkyvyys sekä mahdollisuus hallita omien henkilötietojen käyttöä vaikuttavat myönteisesti käyttäjien kokemaan luottamukseen. Työssä myös esitellään tekijät, jotka vaikuttavat positiivisesti käyttäjien kokemaan tietoturvaan ja sitä kautta parantavat käyttäjien luottamusta verkkopalveluun. Työssä osoitetaan myös, että tietovuodoilla on merkittävä negatiivinen vaikutus verkkopalvelun maineeseen, ja sitä kautta kuluttajien kokemaan luottamukseen. Työssä näytetään helppokäyttöisen käyttäjien tunnistustavan positiivinen vaikutus luottamukseen, sekä käyttökatkosten negatiivinen vaikutus luottamukseen. fi
dc.format.extent 6 + 56 + 10
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Elements of trust and their impact on purchase intention and customer loyalty of online service users - cybersecurity perspective en
dc.title Luottamuksen elementit, ja niiden vaikutus verkkopalveluiden käyttäjien ostoaikeeseen ja asiakasuskollisuuteen – tietoturvanäkökulma fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword online trust en
dc.subject.keyword online services en
dc.subject.keyword e-commerce en
dc.subject.keyword consumer behaviour en
dc.subject.keyword privacy en
dc.subject.keyword security en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712187995
dc.programme.major Computer Science fi
dc.programme.mcode SCI3042 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ylä-Jääski, Antti
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account