Ideoiden jakamisen ja edistämisen tehostaminen rakennusyrityksissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Talo, Antti
dc.contributor.author Pitkäranta, Tomi
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:48:45Z
dc.date.available 2017-12-18T11:48:45Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29178
dc.description.abstract Ideoiden jakaminen ja edistäminen koetaan rakennusyrityksissä usein haastavaksi ja tehottomaksi. Ideoiden jakamista vaikeuttaa projektien hajautuneisuus, jonka takia työryhmät kehittävät itsenäisesti ratkaisuja samoihin ongelmiin. Tässä diplomityössä tutkitaan deduktiivisen tapaustutkimuksen avulla toimenpiteitä, joilla rakennusyritykset voisivat tehostaa ideoiden jakamista ja edistämistä. Diplomityössä hyödynnetään tuotekehityksen sumean alkupään teoriaa muodostettaessa ehdotuksia siitä, mitkä toimenpiteet tehostaisivat rakennusyritysten ideoiden jakamista ja edistämistä. Näiden toimenpiteiden tarpeellisuus rakennusyrityksille selvitetään kohdeyrityksessä suoritetulla laadullisella tapaustutkimuksella. Diplomityön tulosten perusteella rakennusyritykset pystyisivät tehostamaan ideoiden jakamista ja edistämistä kolmella eri osa-alueella. Ensiksi yritysten tulisi muodostaa yhteinen ja avoin prosessi ideoiden hallintaan. Toiseksi yrityksen tulisi muodostaa toimihenkilöilleen selkeät vastuualueet sekä valtuudet edistää ideoita. Viimeiseksi yritysten tulisi hyödyntää avointa tietojärjestelmää mahdollisuuksien, ideoiden ja konseptien hallinnassa. Diplomityö tarjoaa rakennusyrityksille käytännönläheisiä ehdotuksia siitä, mitkä toimenpiteet voivat tehostaa yrityksen ideoiden jakamista ja edistämistä. Näin ollen rakennusyritykset voivat kehittää ideoiden jakamista ja edistämistä vertailemalla diplomityön ehdotuksia omiin toimintatapoihinsa. Parhaimmillaan diplomityössä esitetyt toimintatavat tehostavat yritysten ideointiprosessia aiheuttaen samalla kustannussäästöjä. fi
dc.description.abstract Idea advancement has been found to be challenging and inefficient within construction companies. Distributed project teams tend to develop solutions for similar problems. In this master’s thesis, a deductive case study is used to identify procedures which could improve idea advancement in construction companies. The propositions presented in this master’s thesis are based on the earlier studies of the fuzzy front-end of the new product development. The applicability of procedures presented in the propositions is studied with a qualitative case study within the case company. The master’s thesis identifies that construction companies may improve their idea advancement in three different sectors. Firstly, a company should form a common and open process for their idea advancement. Secondly, a company should set clear responsibilities and capabilities to their employees for idea advancement. Lastly, a company should use an open information system in order to manage their opportunities, ideas and concepts. Master’s thesis offers practical procedures which may improve idea advancement within construction companies. Thus, construction companies may improve their idea advancement by reflecting these results in their own procedures. Ideally, presented procedures improve the ideation process and consequently decrease the total costs of the development activities. en
dc.format.extent 55 + 3
dc.language.iso fi en
dc.title Ideoiden jakamisen ja edistämisen tehostaminen rakennusyrityksissä fi
dc.title Improving idea advancement in construction companies en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword rakennusyritys fi
dc.subject.keyword kehityksen hallinta fi
dc.subject.keyword sumea alkupää fi
dc.subject.keyword ideoiden jakaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712187976
dc.programme.major Mechanical Engineering fi
dc.programme.mcode ENG25 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ekman, Kalevi
dc.programme Master’s Programme in Mechanical Engineering (MEC) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account