Learning Centre

Measurement and control system for a bearing test rig

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kaario, Ossi
dc.contributor.author Blomstedt, Otto
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:44:31Z
dc.date.available 2017-12-18T11:44:31Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29133
dc.description.abstract Constant development of internal combustion engines is moving towards to higher power density, motivated by decreasing Co2-emissions, weight reduction and lower friction losses on hydrodynamic journal bearings. To create true operational conditions of journal bearing, dynamic test bearing rig was designed and manufactured by research team, where the Author was member. The aim of this thesis work was to create measure and control system for test parameters of tribological values and validate these results. From results of validation tests conclusions were made how well different measured values represented bearing operational conditions and what was resolution. Verification test included bearing friction measurements, defining operational values and effect of oil pressure, oil temperature and measurement of film thickness and pressure. Development work started to investigate previous measurements system and as a state of art, similar systems were investigated in engine testing environments. The Author was responsible of selecting equipments, including sensors, programming measurement software and installation of complete measurement and control system. After calibration of the system was measurements performed and presented. Developed measurement and control system was proved functional, safe and reliable. Measurement results were evaluated after verification test, which showed that absolute friction measurements could not be make reliable with torque sensor. Novel way to determine friction measurement based on heat flow analysis was developed by research team. Operational limits of journal bearing was studied with temperature measurements, where isotherm curves were determinate. en
dc.description.abstract Polttomoottorien tehotiheys on kasvanut jatkuvasti, johtuen pyrkimyksistä vähentää moottoreiden massaa ja CO2-päästöjä sekä alentaa kitkaa hydrodynaamisissa liukulaakereissa. Tutkimusryhmä, jossa kirjoittaja oli jäsenenä, suunnitteli ja valmisti dynaamisen laakerikoepenkin, jolla voitiin suorittaa realistisesti kuormitettuja triblogisia kokeita liukulaakereille. Tämän diplomityön aiheena oli toteuttaa laakerikoepenkin mittaus- ja säätöohjelma, jossa asetetaan koeparametrit, tarkkaillaan koeajojen kulkua ja tallennetaan mittaustulokset. Uudella ohjelmalla suoritettiin verifiontikokeet, joissa todettiin laitteiston toimivan odotetusti. Tulosten perusteella valittiin menetelmät, jotka soveltuivat parhaiten liukulaakerin tribologisten ilmiöiden tutkimiseen. Uuden järjestelmän kehitystyö aloitettiin perehtymällä aikaisemman mittausjärjestelmän ominaisuuksiin ja tutkimalla vastaavia polttomoottorien mittaus- ja ohjausjärjestelmiä laboratorio-olosuhteissa. Työhön kuului uuden järjestelmän laatiminen, suunnittelu, hankinta, asentaminen, ohjelmointi ja käyttöönotto jonka jälkeen tutkimusryhmä suoritti verifiontikokeet. Uusi järjestelmä osoittautui toimivaksi, turvalliseksi ja luotettavaksi. Verifiontikokeiden tulokset osoittivat koelaakerin kitkan määrittämisen kokonaiskitkamomentin perusteella epäluotettavaksi. Tutkimusryhmä kehitti uuden, lämpötaseeseen perustuvan koelaakerin kitkan määrittämiseen menetelmän. Koelaakerin toiminta-alueen määrittelemiseen kehitettiin menetelmä, jossa mitattiin laakerin vakiolämpötilakäyrät. fi
dc.format.extent 63+8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Measurement and control system for a bearing test rig en
dc.title Laakerikoepenkin mittaus ja säätöjärjestelmä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword bearing test rig en
dc.subject.keyword measurement and control en
dc.subject.keyword tribology en
dc.subject.keyword engine bearings en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712187931
dc.programme.major Mechanical Engineering fi
dc.programme.mcode K3006 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Larmi, Martti
dc.programme Master’s Programme in Mechanical Engineering (MEC) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse