Tapaustutkimus big data -analytiikkakoulutuksen suunnittelusta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Salonen, Janne
dc.contributor.author Järvi, Milla
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:44:01Z
dc.date.available 2017-12-18T11:44:01Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29128
dc.description.abstract Työssä tutkitaan big data- ja pilvipalveluita uuden koulutuskokonaisuuden suunnittelun perustaksi. Aluksi esitellään big data -käsite ja -määrittelyt. Sen jälkeen kuvataan massadatan hankintaan,analysointiin ja tulkintaan käytetyt prosessit ja analytiikan sovellukset. Sitten käydään läpi palvelut, alustat ja teknologiat, ja vertaillaan toimintoja eri näkökulmista. Tärkeimmät toimijat ja tuotteet esitellään yleisellä tasolla. Seuraavaksi kartoitetaan koulutukselle asetetut tavoitteet ja tarkastellaan big data -sovelluksia ja pilvipalveluita koulutusohjelman suunnittelun kannalta. Sen jälkeen tutustutaan massadatan käsittelyyn soveltuviin ratkaisuihin, ja esitellään yleisin sovellusalustaperhe, Apache Hadoop -projektit, sekä muut toteutusmallit. Hadoop-toiminta ja -komponentit käydään läpi yksityiskohtaisesti. Yleisimmin käytetyt julkisen pilven avoimet ja valmistajakohtaiset palveluratkaisut kuvataan yleisellä tasolla. Toteutusmalleista avoimet Hadoop-pohjaiset ratkaisut ja julkisen pilven pohjautuvat sovellukset esitellään ja testataan käytännössä, kummatkin omana osionaan. Käytännön kokeilut tehdään paikallisesti, virtualisoituna ja julkisen pilven palveluja käyttäen. Julkisen pilven toimijoista vertailuun valitaan kolme palvelua (Amazon AWS, Microsoft Azure ja Google Cloud), joiden soveltuvuus hankkeeseen testataan luomalla käyttäjätili, rakentamalla massadatasovelluksia ja kokeilemalla eri toimintoja. Lopuksi kootaan yhteen vertailun tulokset ja esitetään ehdotus käytettäväksi palvelualustaksi sekä alustava hahmotelma koulutuksen sisällöksi ja rakenteeksi. fi
dc.description.abstract In this thesis Big data and cloud computing services are examined as a part of a new training program. In the beginning the history, development and current state of Big data and cloud computing services are introduced. Current platforms, technologies and operations are explored and compared from different views. The leading providers and solutions are listed briefly. Next, the objectives of the training and the measures to be applied are explored. The solutions in big data processing are introduced and the most common platform, The Apache Hadoop projects, is described in detail. Leading public cloud frameworks are presented generally. The experiments of Hadoop based local and virtualized platforms, as well as cloud-based frameworks are presented separately. The public cloud based services selected for detailed analysis are Amazon AWS, Microsoft Azure ja Google Cloud. The applicability and suitability of each solution are studied in practice. The results are introduced in the last chapter. A suggestion for the platform to be used in training and a preliminary training program are proposed. en
dc.format.extent 73 + 41
dc.language.iso fi en
dc.title Tapaustutkimus big data -analytiikkakoulutuksen suunnittelusta fi
dc.title A Case Study on Big Data Education and Training en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword big data fi
dc.subject.keyword pilvipalvelu fi
dc.subject.keyword massadata fi
dc.subject.keyword virtualisointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712187926
dc.programme.major Communications Engineering fi
dc.programme.mcode ELEC3029 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Hämmäinen, Heikki
dc.programme CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013) fi
dc.ethesisid Aalto 9701
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account