Betonilaadun vaikutus betonin hydrataatioasteeseen ja kosteuspitoisuuteen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Wirtanen, Leif
dc.contributor.author Töysä, Valtteri
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:42:17Z
dc.date.available 2017-12-18T11:42:17Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29110
dc.description.abstract Työssä tutkittiin betonin eri ominaisuuksien vaikutusta betonin kuivumiseen ja hydrataatioasteeseen. Vertailtavia ominaisuuksia olivat nopeasti pinnoitettava betoni vs. normaali betoni, C25/30- vs. C35/45-lujuudet, Plus-sementti vs. Plus- ja pikasementin seos. Lisäksi ympäristön lämpötilan vaikutusta tutkittiin betonin kuivumiseen ja hydrataatioasteeseen. Tämän ohessa tehtiin vertailua eri suhteellisen kosteuden mittauslaitteiden välillä. Tutkimuksen teoriaosuudessa käytiin lävitse tyypillisiä betonirakenteita, betonin sisältämää kosteutta, betonin kuivumista sekä betonin kosteuden mittausta. Tutkimusosuudessa valettiin kahdeksan erilaista laattaa ja punnituskappaletta. Jokaista laattaa tehtiin kaksi kappaletta, joista puolet laitettiin 10 °C olosuhdehuoneeseen ja puolet 20 °C huoneeseen. Laatoista mitattiin suhteellinen kosteus 14, 28 sekä 91 vuoro-kauden iässä kolmella eri menetelmällä, lisäksi hydrataatioaste määritettiin kahden eri mittaustavan perusteella. Tulosten analysoinnissa vertailtiin ominaisuuskohtaisesti betonien suhteellisten kosteuksien erojen keskiarvoja. Näin saatiin selville, kuinka paljon esimerkiksi lujuus vaikuttaa kuivumiseen keskimäärin. Vastaavalla menetelmällä verrattiin myös eri mittausmenetelmien eroja. Tutkimuksen tulokset helpottavat jatkossa tehtäviä betonin kuivumisaika-arvioita, sillä työstä saatiin laskentaohjelmien rinnalle todellista kuivumisdataa. fi
dc.description.abstract The effect of the properties of concrete was studied on its degree of hydration and moisture content in this thesis. Compared properties were rapid drying concrete vs. normal concrete, C25/30 vs. C35/45 strength classes, Plus-cement vs. blended Plus- and Pika-cement. The effect of temperature of surrounding air was studied on concrete’s degree of hydration and its moisture content. Different relative humidity measurement equipment was also compared in the thesis. The theory part of the thesis covers typically concrete structures, moisture content and drying of concrete and measuring of moisture content of concrete. Eight different slabs and weighing pieces were casted in the practical part of this study. Two pieces of each slab were made; one piece was placed to 10 °C room and other to 20 °C room. Relative humidity was measured in 14th, 28th and 91st day from casting with three different methods. Also, degree of hydration was defined by two different measuring methods. The averages of differences of concretes’ relative humidity were compared in the analyzing part. In this way, for example, it was found out how much the strength of concrete affects the drying of the concrete on average. The differences of different measuring methods were compared with the same method. The results of the study will make it easier to approximate the drying time of concrete, since now there is real drying data parallel to existing computation programs. en
dc.format.extent 116+20
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Betonilaadun vaikutus betonin hydrataatioasteeseen ja kosteuspitoisuuteen fi
dc.title The effect of the grade of concrete on its degree of hydration and moisture content en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword suhteellinen kosteus fi
dc.subject.keyword betonin kuivuminen fi
dc.subject.keyword hydrataatio fi
dc.subject.keyword kosteuden mittaaminen fi
dc.subject.keyword betonilattia fi
dc.subject.keyword hydrataatioaste fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712187908
dc.programme.major Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka fi
dc.programme.mcode IA3017 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Punkki, Jouni
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account