Jalostamon polttokaasuverkko

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tiilikainen, Sini
dc.contributor.advisor Rantasalo, Teemu
dc.contributor.author Päivike, Paula
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:41:43Z
dc.date.available 2017-12-18T11:41:43Z
dc.date.issued 2017-12-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29104
dc.description.abstract Tässä diplomityössä on kartoitettu jalostamon polttokaasuverkosto ja päästökauppalainsäädännön vaatimat muutokset sen virtausmittauksiin ja näytteenottoon. Vuoden 2013 alusta alkoi uusi päästökauppakausi, jonka mukana hiilipäästöjen tarkkailuun liittyvät määräykset tiukentuivat. Lähdevirtojen koostumusanalyysit määrätään tehtäväksi vähintään kerran päivässä akkreditoidulla analyysimenetelmällä. Yksittäisen merkittävän lähdevirran sallittu virtausmääräpainotettu kokonaisepävarmuus sovellettavalla määrittämistasolla on 1,5 % ja mittalaitteet on kalibroitava säännöllisesti. Kalibrointiväliä ei ole määritelty eksplisiittisesti, vaan se riippuu tunnistetuista riskeistä. Osa virtausmittareista on korvattava uusilla laitteilla kokonaisepävarmuuden saattamiseksi sallitulle tasolle. Tällöin määrämittaukset kannattaa sijoittaa suoraan suurempiin koontilinjoihin. Pitkällä tähtäimellä uusien koontiputkien rakentaminen olisi kaikkein edullisin ratkaisu, mutta tähän liittyviä riskejä ei voitu tämän työn puitteissa selvittää riittävän tarkasti. Siksi toteuttamiskelpoisin ratkaisu on käyttää hyväksi olemassa olevia koontilinjoja. Välitön investointitarve on noin 1 milj. euroa. Merkittävä osa työtä oli polttokaasuverkoston kartoittaminen mittareineen ja näytteenottopisteineen. Verkostosta piirrettiin tiedot kokoava kaaviokuva. Tietojen perusteella tarkasteltiin kolmea eri määrämittausskenaariota: nykyiset mittaukset minimilisäyksin, uudet mittarit nykyisiin koontilinjoihin ja uusien koontilinjojen rakentaminen. Kaavion avulla valittiin potentiaaliset paikat koontimittauksille ja uusille putkille. Koostumusmäärityksen osalta verrattiin nykymenetelmää koontilinjoista tapahtuvaan näytteenottoon ja toisaalta jatkuvatoimiseen analysointiin. Työssä huomioitiin myös mahdollisuus hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen savukaasuista, mutta järjestelmä olisi huomattavasti kalliimpi, kuin polttokaasun kulutuksesta laskemalla. fi
dc.description.abstract The third trading period for EU Emissions Trading Scheme started from January 2013. The objective of this work was to create an overview of a refinery fuel gas system and determine necessary changes in the metering and analysing systems. The maximum uncertainty for a given major source stream at the applicable tier is 1,5 % and the instruments must be calibrated on a regular basis. The calibration interval is not stated explicitly. Instead it depends on identified risks. Some of the flowmeters must be replaced with new instruments to meet the requirents regarding total uncertainty. It is more feasible to place new meters in collecting pipes than replacing old ones. The immediate investment would be around 1 million euros. On the long run, new collecting piping could be the most cost effective solution, reducing the pipe length required. The risks of this option could not be assessed in sufficient detail and therefore it could not be recommended as the best solution. A significant part of this work was to map out the fuel gas network of the refinery and draw a comprehensive flowchart with flowmeters and sampling points. This chart and data collected was used for determining three different measurement scenarios and potential locations for new measurements and pipes. The current measuring system was compared to collective metering in current piping and new piping. Sampling from current locations and collection pipes was compared with continuous analysing systems. Also measuring carbon dioxide from flue gases was considered as an option, but the cost of that would have been significantly higher than the preferred option. en
dc.format.extent 62+3
dc.language.iso fi en
dc.title Jalostamon polttokaasuverkko fi
dc.title A refinery fuelgas system en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword polttokaasu fi
dc.subject.keyword päästökauppa fi
dc.subject.keyword virtausmittaus fi
dc.subject.keyword kannattavuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712187902
dc.programme.major Tehdassuunnittelu fi
dc.programme.mcode KE-107 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Oinas, Pekka
dc.programme Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering fi
dc.ethesisid Aalto 9746
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account