Learning Centre

Implementing an Offline First Web Application

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Herttua, Timo
dc.contributor.author Vanhala, Janne
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:40:52Z
dc.date.available 2017-12-18T11:40:52Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29096
dc.description.abstract The Internet usage of mobile and tablet devices combined overtook desktop for the first time in October 2016. Unlike desktop computers, which usually have physical access to the Internet, mobile devices' connectivity is not guaranteed even in a highly connected area such as a large city in a well-developed country. Dead zones can be encountered in many situations such as while commuting to work, standing in the wrong corner of a room, or attending an event with a large crowd. Despite this, web developers often build apps under the assumption that everyone has a fast and fixed broadband connection. Unfortunately, this leads to a horrible user experience for many people. A recent design paradigm, offline-first, aims to tackle this issue by focusing on the offline experience first. The goal of this thesis is to investigate how a web application can be implemented with the offline-first mindset. The study consists of two parts: a literature study, which reviews the browser features that enable offline web applications, and a constructive study, in which a prototype web application using the offline-first approach is designed and implemented. The prototype developed in this thesis presents solutions to problems such as accessing the application offline, persisting application data to the browser storage and synchronizing the local state to a remote server. However, it was revealed that there are a lot more aspects to consider in the scope of offline web applications. Challenges including conflict management and background synchronization were left to be solved in the future. Nevertheless, the prototype should still serve as a valuable reference to anyone who wants to build an offline-first web application. en
dc.description.abstract Mobiili- ja tablettilaitteet ohittivat Internetin käytössä työpöytälaitteet ensimmäistä kertaa lokakuussa 2016. Toisin kuin pöytätietokoneet, joilla on yleensä fyysinen pääsy Internetiin, mobiililaitteiden yhteyden laatu ei ole taattu edes alueilla, joilla on korkea matkaviestinverkon kuuluvuus, kuten kehittyneiden maiden suurissa kaupungeissa. Katvealueisiin voi törmätä monissa tilanteissa, kuten työmatkalla, väärässä huoneen nurkassa seisoessa tai suureen yleisötapahtumaan osallistuessa. Tästä huolimatta web-kehittäjät usein rakentavat sovelluksia sillä oletuksella, että kaikilla on nopea ja kiinteä laajakaistayhteys. Valitettavasti tämä johtaa kamalaan käyttökokemukseen monien ihmisten kohdalla. Yhteydetön tila ensin on tuore suunnittelumalli, joka pyrkii ratkaisemaan tämän ongelman keskittymällä ensin yhteydettömän tilan kokemukseen. Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia, kuinka web-sovelluksen voi toteuttaa yhteydetön tila ensin -ajattelutavalla. Tutkimus koostuu kahdesta osasta: kirjallisuustutkimuksessa käydään läpi yhteydettämän tilan web-sovellusten mahdollistamat selainominaisuudet; konstruktiivisessa tutkimuksessa suunnitellaan ja toteutetaan prototyyppi web-sovelluksesta käyttäen yhteydetön tila ensin -lähestymistapaa. Tässä diplomityössä kehitetty prototyyppi esittää ratkaisut ongelmiin, kuten miten sovellukseen pääsee yhteydettömässä tilassa, miten sovelluksen tiedot voi säilöä selaimen tallennustilaan ja miten selaimen paikallisen tilan voi synkronoida etäpalvelimelle. Tutkimuksessa kuitenkin paljastui, että yhteydettömän tilan web-sovelluksiiin littyy paljon enemmänkin seikkoja, joita tulee ottaa huomioon. Haasteet mukaan lukien konfliktien hallinta ja taustasynkronointi jäivät jatkotutkimuksissa ratkaistavaksi. Kaikesta huolimatta prototyyppi voi silti olla arvokas esimerkki kelle tahansa, joka haluaa rakentaa web-sovelluksen yhteydetön tila ensin. fi
dc.format.extent 44 + 1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Implementing an Offline First Web Application en
dc.title Web-sovelluksen toteutus yhteydetön tila ensin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword offline-first en
dc.subject.keyword web application en
dc.subject.keyword single-page application en
dc.subject.keyword synchronization en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712187894
dc.programme.major Computer Science fi
dc.programme.mcode SCI3042 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vuorimaa, Petri
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse