Towards sustainable freight transportation - Evidence from the logistics sector

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kuula, Markku, Prof., Aalto University, Department of Information and Service Economy, Finland
dc.contributor.author Raitasuo, Pinja
dc.date.accessioned 2017-12-05T10:02:59Z
dc.date.available 2017-12-05T10:02:59Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-952-60-7705-5 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7704-8 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29053
dc.description.abstract Transportation is one of the sectors emitting the most greenhouse gases worldwide. To protect the environment, more attention must be paid to energy efficiency in the transport sector. From an environmental point of view, rail transport is more efficient than road transport over long distances. Thus, one way to make logistics greener is to shift from road transportation to intermodal road and rail transportation. The European Commission has included this objective in its agenda for years. However, despite the EU's efforts, the proportion of rail transport is still rather low in Europe. In order to understand sustainable transport, it is necessary to take a closer look at logistics service providers (LSPs): the companies to which transportation and logistics services are being increasingly outsourced. This thesis has two aims. First, to explore LSPs' opinions, experiences and actions regarding environmentally sustainable transport. Second, to investigate how institutional theory and the resource-based view of the firm can explain the external and internal forces that influence the adoption of environmentally friendly business practises. Institutional theory explains how desire for social legitimacy leads firms to conform to norms of institutionalised sustainability. Thus, it can extend the understanding of the external forces that push logistics companies towards environmental sustainability. Although companies may experience various pressures to adopt sustainable business practises, external forces are not necessarily the only reasons to move towards sustainability. Companies may also adopt sustainable business practises when it is economically viable to be green or because they possess special green capabilities. This issue is addressed using the resource-based view. The research methodology includes quantitative and qualitative research methods. The survey data were collected from Finnish, Russian, Panamian and Puerto Rican LSPs and Structural Equation Modeling was used to analyze the data. The qualitative interview data were collected from Finnish logistics sector. The empirical results suggest that LSPs experience external pressures to adopt environmental business practises. These pressures come from various sources, such as: customers, regulation, competitors and industrial associations. However, the results indicate that environmental actions lead to better environmental and economic performance. en
dc.description.abstract Toimiva rahtiliikenne on tärkeä osa modernia yhteiskuntaamme, mutta samalla kuljetuksista aiheutuu ympäristölle ja ilmastolle haittaa. Väitöskirjatyöni tavoitteena on selvittää, kuinka kuljetuspalveluja tarjoavat logistiikka-alan yritykset voivat vastata ilmastonmuutoksen aiheuttamaan haasteeseen ja vähentää kuljetuksista aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Tutkimukseni laajempana tavoitteena on lisätä ymmärrystä vihreämmistä rahtikuljetuksista ja logistiikasta sekä niiden vaikutuksista yritysten kilpailukykyyn. Tutkimuskohteena ovat logistiikkapalveluiden tarjoajat, sillä ne ovat tärkeässä roolissa vihreämpien kuljetuspalveluiden kehittämisessä ja käyttöönotossa. Logistiikkapalveluiden tarjoajat ovat haasteiden edessä tulevina vuosina, kun liikennepoliittiset tavoitteet edellyttävät kasvihuonepäästöjen merkittävää vähentämistä. Euroopan Unioni on viime vuosina yrittänyt edistää junarahtikuljetusten käyttämistä, sillä ne ovat hiilidioksidipäästöiltään ympäristöystävällisempiä kuin pelkästään maanteitse tapahtuvat kuljetukset. Junarahtikuljetuksiin liittyy monia ongelmia sekä mahdollisuuksia, joita väitöskirjani selvittää. Tutkimuskohteena väitöskirjassani on suomalaisten logistiikkapalveluiden tarjoajien lisäksi joukko ulkomaisia logistiikka-alan toimijoita Venäjältä, Puerto Ricosta ja Panamasta. Aineisto koostuu haastatteluista sekä kansainvälisestä kyselystä (N=173). Analyysi tehtiin laadullisin ja määrällisin menetelmin. Väitöskirjani tulosten perusteella logistiikka-alan yritykset kokevat monenlaisia paineita vihreyteen. Nämä paineet tulevat eri suunnista: asiakkailta, lainsäätäjiltä ja kilpailijoilta. Tutkimustulosteni mukaan vihreämpiin kuljetuksiin panostaminen parantaa sektorilla toimivien yritysten taloudellista ja ympäristösuorituskykyä. Tutkimustulosten perusteella suomalaiset logistiikkapalveluiden tarjoajat ovat kiinnostuneita ympäristöystävällisyydestä ja halukkaita tarjoamaan enemmän junakuljetuksia. Junarahtikuljetuksiin liittyy kuitenkin vielä monenlaisia haasteita: kustannukset, hitaus ja junakuljetusten huono saatavuus rajoittavat niiden käyttöä. Ympäristöystävällisyyteen ja junarahtikuljetusten käyttöön liittyy monia mahdollisuuksia, ja etenkin poliittisilla päätöksentekijöillä on tärkeä rooli vihreämpien rahtikuljetusten edistämisessä. Mahdollinen Rail Baltica -ratayhteys voisi myös edistää ympäristöystävällisempien junakuljetusten käyttöä ja parantaa Suomen logistista asemaa. fi
dc.format.extent 187
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 216/2017
dc.relation.haspart [Publication 1]: Raitasuo, P., Bask, A., Rajahonka, M., Kuula, M., Eftestøl-Wilhelmsson, E. (work in process), ‘Challenges in the use of rail-based intermodal transport in Europe: case Finland’, A previous version presented in the NOFOMA Conference 2013, Gothenburg, Sweden
dc.relation.haspart [Publication 2]: Raitasuo, P., Bask, A., Rajahonka, M. (under review), ‘Drivers of intermodal rail transport in Europe’, A previous version presented in the EurOMA Conference 2014, Palermo, Italy. The Paper has been submitted for peer-review
dc.relation.haspart [Publication 3]: Raitasuo, P. (work in process), ‘Pressures towards environmental business practises—Evidence from the logistics sector’, A previous version presented in the EurOMA Conference 2015, Neuchâtel, Switzerland
dc.relation.haspart [Publication 4]: Raitasuo, P., Kuula, M., Ruiz-Torres, A. (under review), ‘Green capabilities and performance outcomes in the logistics sector’, A previous version presented in EurOMA Conference 2016, Trondheim, Norway. The Paper has been submitted for peer-review
dc.subject.other Environmental science en
dc.subject.other Transport engineering en
dc.title Towards sustainable freight transportation - Evidence from the logistics sector en
dc.title Kohti ympäristöystävällisempiä rahtikuljetuksia – Näkemyksiä logistiikkasektorilta fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Tieto- ja palvelutalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Information and Service Economy en
dc.subject.keyword institutional theory en
dc.subject.keyword sustainability en
dc.subject.keyword transportation en
dc.subject.keyword resource-based view en
dc.subject.keyword logistics en
dc.subject.keyword environment en
dc.subject.keyword freight en
dc.subject.keyword intermodal transport en
dc.subject.keyword LSPs en
dc.subject.keyword institutionaalinen teoria fi
dc.subject.keyword resurssiperusteinen näkökulma fi
dc.subject.keyword ympäristöystävällisyys fi
dc.subject.keyword kuljetukset fi
dc.subject.keyword logistiikka fi
dc.subject.keyword rahtikuljetukset fi
dc.subject.keyword intermodaalikuljetukset fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7705-5
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.opn Stam, Antonie, Prof. emer., University of Missouri, USA
dc.opn Di Mauro, Carmela, Associate Professor, University of Catania, Italy
dc.rev Stam, Antonie, Prof. emer., The University of Missouri, USA
dc.rev Di Mauro, Carmela, Associate Prof., University of Catania, Italy


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account