Strategic Decisions for Becoming a Multi-Sided Platform: A Case Study

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Seppälä, Timo
dc.contributor.advisor Ahtikari, Jussi
dc.contributor.author Korjus, Christine
dc.date.accessioned 2017-11-27T13:06:54Z
dc.date.available 2017-11-27T13:06:54Z
dc.date.issued 2017-11-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29026
dc.description.abstract There is growing interest towards platform economy in businesses in all industries. There has been recognized features which help platform to become more successful. This thesis is based on literature review and interviews within the context of this case study. I complemented my interviews by case company. The case company is small innovative start-up company that operates in seven countries, mainly in Europe. The case industry is in electrical industry. Even though electrical industry is old, platform industry in it is quite new. Hence business environment is in early stage and there are hundreds of different sides which work together. These cause some friction and problems. As a result, I concluded suggestions of strategic decisions which should be thought to get the platform more platform-like and create more value with it. Goal is to help platform owners to improve design, pricing, openness and governance of case company’s platform and make it multi-sided. The result is case specific, but can be applied to other same kind of cases in similar industries. en
dc.description.abstract Monilla aloilla on kasvava kiinnostus alustataloutta kohtaan. Kirjallisuudessa on tunnistettu ominaisuuksia, jotka auttavat alustan menestymiseen. Tämä diplomityö perustuu kirjallisuuskatsaukseen ja haastatteluihin. Haastatteluja tehtiin niin kohdeyrityksessä kuin asiakas- ja yhteistyöyrityksissä. Tutkimuksen yritys on pieni ja innovatiivinen kasvuyritys, joka toimii seitsemässä eri maassa, lähinnä Euroopassa. Yritys toimii sähkötoimialalla. Vaikka sähköala on vanha, alustalous on siinä melko uutta ja tämän takia tutkimuksen liiketoimintaympäristö on vasta alkuvaiheessaan ja siinä on satoja eri osapuolia työskentelemässä yhdessä. Näiden seurauksena alalla on havaittavissa kitkaa ja kasvukipuja. Tutkimuksen tuloksena on koottu ehdotuksia strategisista päätöksistä, joita pitäisi miettiä, jotta alustasta saisi alustamaisemman ja sillä saisi luotua enemmän arvoa. Tavoitteena on auttaa alustan omistajia parantamaan yrityksen alustan rakennetta, hinnoittelua, avoimuutta ja hallintaa ja saamaan se monisuuntaiseksi. Tulos on tapauskohtainen, mutta sitä voidaan soveltaa myös samankaltaisiin tapauksiin vastaavissa teollisuudenaloissa. fi
dc.format.extent 73 + 8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Strategic Decisions for Becoming a Multi-Sided Platform: A Case Study en
dc.title Strategiset päätökset monisuuntaiseksi alustaksi tulemista varten fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword platforms en
dc.subject.keyword platform strategy en
dc.subject.keyword multi-sided platform en
dc.subject.keyword platform pricing en
dc.subject.keyword level of openness en
dc.subject.keyword platform governance en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201711277836
dc.programme.major Operations and Service Management fi
dc.programme.mcode SCI3049 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Seppälä, Timo
dc.programme Master’s Programme in Industrial Engineering and Management fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account