Learning Centre

Corporate startup growth program

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Renani, Mahnoush
dc.contributor.author Linna, Eljas
dc.date.accessioned 2017-11-27T13:05:25Z
dc.date.available 2017-11-27T13:05:25Z
dc.date.issued 2017-10-30
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29010
dc.description.abstract Sustaining a constant flow of innovation is necessary to obtain and maintain competitive advantage in any line of business. To enhance its innovation activities, the case company, Nokia Corporation, aims to embrace external sources of innovation, one of which is the ever growing startup community. Collaboration with startups enables Nokia to swiftly expand its product offering while avoiding the tedious early stages of new product development. The main purpose of the research was to identify the challenges that have emerged in the collaboration between Nokia and startups, and to formulate solutions to overcome them. Methods of accelerating startup growth were also explored. The desired outcome of the research was a light weight process, which Nokia could use to systematically work with startups. The findings of the research suggest that the challenges Nokia is facing are common in other large corporations, which are looking to collaborate with startups. These include the lack of clear ownership structure and vision, and heavy processes designed for large corporations. Even though the problems are common, no universally applicable solutions exist. The solutions need to be formulated and customized for each case separately. As a result of the study, a startup collaboration program was created for Nokia, comprising of four main building blocks: Foundation, Agile Environment, Gradual Partnership and Ecosystem. Through this program, Nokia may embrace external innovations while startups shall find new growth. The study provides practical implementation steps and an estimate of the resources required to maintain the program. en
dc.description.abstract Jatkuva innovaatioiden tuottaminen on välttämätöntä kilpailuedun saamiseksi ja säilyttämiseksi millä tahansa liiketoimialalla. Kohdeyritys Nokia pyrkii tehostamaan innovaatiotoimintojaan hyödyntämällä ulkoisia innovaation lähteitä, joista yksi on jatkuvasti kasvava startupyhteisö. Yhteistyö startupien kanssa avaa mahdollisuuden sovittaa uusia tuotteita nopeasti Nokian tarjontaan ohittamalla samalla tuotekehityksen hankalan alkuvaiheen. Tutkimuksen päätarkoituksena oli havaita Nokian ja startupien välisessä yhteistyössä ilmenneet haasteet ja kehittää niihin ratkaisut. Myös startupien liiketoiminnan kasvua kiihdyttäviä menetelmiä tutkittiin. Tutkimuksen toivottiin luovan prosessin, jonka avulla Nokia pystyy systemaattisesti työskentelemään startupien kanssa. Tutkimustyössä havaittiin Nokian kohtaavan ongelmia, jotka ovat tyypillisiä myös muissa startupien kanssa työskentelevissä suuryrityksissä. Näitä ovat muun muassa selkeän vastuurakenteen ja vision puuttuminen sekä raskaat, suuryrityksille tarkoitetut prosessit. Vaikka ongelmat ovat yleisiä, niille ei ole olemassa valmiiksi sovellettavia ratkaisuja. Ratkaisut tulee kehittää tapauskohtaisesti räätälöityinä. Tutkimuksen tuloksena Nokialle kehitettiin startuphojelma, joka koostuu neljästä rakennuspalikasta: Perustukset, vikkelä ympäristö, vaiheittainen kumppanuus ja ekosysteemi. Ohjelman avulla Nokia pystyy hyödyntämään ulkoisia innovaatioita ja startupit saavat uutta kasvua. Tutkimus laati käytännön askeleet ohjelman käyttöönottamiseksi sekä arvioi ohjelman ylläpitoon vaadittavat resurssit. fi
dc.format.extent 79 + 1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Corporate startup growth program en
dc.title Suuryrityksen kasvuohjelma startupeille fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword corporation en
dc.subject.keyword growth en
dc.subject.keyword innovation en
dc.subject.keyword startup en
dc.subject.keyword accelerator en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201711277820
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ekman, Kalevi
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics