Design of an elevator button assembly for additive manufacturing

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Chekurov, Sergei
dc.contributor.author Puttonen, Tuomas
dc.date.accessioned 2017-11-27T13:00:52Z
dc.date.available 2017-11-27T13:00:52Z
dc.date.issued 2017-10-30
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28962
dc.description.abstract Additive manufacturing, with its recent technological developments, has increasingly disrupted how products are designed and manufactured. Within additive manufacturing, there has been a shift from the production of visual models and rapid prototyping applications to direct digital manufacturing of end products. Additive manufacturing provides intriguing possibilities in the design of new and existing products. These radical, pioneering designs have already redefined whole industries. This thesis provides a practical case study for an additive manufacturing redesign together with a literature review of the current additive manufacturing technologies and applications. The target of the redesign was a low volume elevator button assembly. Concepts were prototyped and tested in contrast to the current industry specification. As a result of the thesis, a functional button assembly was produced and tested. The part count, material usage, and costs were reduced compared to the original. However, all industry requirements were not met. A need for a more systematic material and process selection was identified. Nevertheless, additive manufacturing was proven to be a serious alternative in the production of low volume plastic products and should be researched further. en
dc.description.abstract Lisäävien valmistusmenetelmien teknologinen kehitys vaikuttaa enenevissä määrin siihen, miten fyysisiä tuotteita valmistetaan. Visuaalisten- sekä pikamallien tulostuksesta ollaan siirtymässä lopputuotteiden suoraan valmistukseen. Geometristen rajoitusten vähyys luo kiinnostavia mahdollisuuksia uusien ja olemassa olevien tuotteiden suunnittelussa. Uudet radikaalit ja uraauurtavat tuotteet ovat jo määrittäneet uudelleen kokonaisia toimialoja. Tämän diplomityön käytännön osuudessa suunnittellaan hissin nappikonstruktio täysin uusiksi lisäävien valmistusmenetelmien näkökulmasta. Työ tarjoaa myös kirjallisen läpileikkauksen lisääviin valmistusteknologioihin sekä käyttökohteisiin. Käytännön työssä etsittiin lisäävien valmistusmenetelmien etuja hyödyntäviä konsepteja, prototypoitiin, sekä testattiin kehiteltyjä ratkaisuja suhteessa toimialan vaatimuksiin. Työn tuloksena valmistettiin ja testattiin toiminnallinen nappikonstruktio. Kokoonpanon osamäärää, materiaalinkäyttöä sekä hintaa saatiin vähennettyä suhteessa alkuperäiseen. Kaikkia vaatimuksia ei kuitenkaan saatu täytettyä. Prosessin aikana tunnistettiin tarve systemaattisemmalle materiaali- sekä valmistusprosessivalinnalle. Tästä huolimatta lisäävät valmistusmenetelmät todettiin vakavasti otettavaksi vaihtoehdoksi matalan volyymin muovituotteiden valmistuksessa. fi
dc.format.extent 82 + 13
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Design of an elevator button assembly for additive manufacturing en
dc.title Hissin nappikonstruktion suunnittelu lisääville valmistusmenetelmille fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword additive manufacturing en
dc.subject.keyword 3D printing en
dc.subject.keyword product development en
dc.subject.keyword product conceptualization en
dc.subject.keyword design for additive manufacturing en
dc.subject.keyword topology optimization en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201711277772
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Partanen, Jouni
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account