Suolasirotinlaitteiston korroosio ja materiaalivalinta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Aromaa, Jari
dc.contributor.advisor Litendahl, Ilkka
dc.contributor.author Sarilo, Juhani
dc.date.accessioned 2017-11-27T12:58:34Z
dc.date.available 2017-11-27T12:58:34Z
dc.date.issued 2017-11-07
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28938
dc.description.abstract Tämän työn tavoitteena on selvittää Destia Oy:n suolasirotinautomaattien korroosion aiheuttamat kulut ja selvittää voidaanko materiaalivalinnoilla alentaa automaattien korjauskuluja korroosion osalta. Lisäksi selvitetään, onko eri laitevalmistajien ja eri vuosimallien automaateissa huomattavia kulueroja. Liukkaudentorjunnalla tarkoitetaan liukkauden synnyn estämistä tai tienpinnan kitkan parantamista kemiallisesti tai mekaanisesti. Destia Oy käyttää liukkaudentorjuntaan Arctic Machine Oy:n Salo Combi -sarjan automaatteja, Nido Stratos -sarjan automaatteja ja Epoken valmistamia automaatteja. Käytettävät liukkaudentorjunta-aineet ovat natriumkloridi, kalsiumkloridi ja kaliumformiaatti. Epoken valmistamia automaatteja ei käsitellä tässä työssä. Suolasirotinlaitteistot järjestettiin Destia Oy:n huoltohistoriasta korjauskulujen mukaan. Huoltokuluiltaan kymmenen halvimman ja kalleimman automaatin huoltolaskuista listattiin vaihdetut osat ja niiden hinnat. Näistä osista valittiin vaurioanalyysiin karamoottori, HD-moottori OMP 32, pulssianturi PNP, kevenninjousi ja liuospumppu. Osien materiaalianalyysi suoritettiin Oxford instrumentsin X-MET 5100 analysaattorilla ja materiaalivalinta suoritettiin CES materiaalikannalla sekä painotetulla vertailumenetelmällä. Korroosion aiheuttamiin kustannuksiin voidaan vaikuttaa materiaalivalinnoin vain kevenninjousen tapauksessa. Liuospumpun korroosiovaurioon voidaan vaikuttaa tiivistetyypin vaihdolla. Kaikissa muissa tapauksissa korroosionesto perustuu käyttäjäkoulutukseen ja huolelliseen pesuun käytön jälkeen. Automaattien vertailussa selvisi, että Arctic Machinen automaatit ovat käyttökuluiltaan halvemmat. Vuosimalleja vertaillessa selvisi, että Arctic Machinen vuonna 2006 käyttöönotetuilla automaateilla on korkeimmat kulut. Nämä kulut johtuvat onnettomuuksista johtuneista kuluista. Nido Stratos -sarjan automaateille ei voitu suorittaa vuosimallien vertailua, sillä kahta lukuun ottamatta kaikki automaatit oli otettu käyttöön vuonna 2010 ja täten järkevää vertailua ei ollut mahdollista tehdä. fi
dc.description.abstract The goal of this thesis is to find out if it is possible to reduce the repair costs of Destia Oy's salt spreaders caused by corrosion with material selection. Also, in this work operating costs of spreaders are compared between models and different manufacturers. De-icing can be accomplished by mechanical methods or liquid chemicals. Destia Oy has salt spreaders from Arctic Machine Oy, Nido and Epoke. Spreaders manufactured by Epoke are not included in this thesis. De-icing chemicals used by Destia Oy are sodium chloride, calcium chloride and potassium formate. Spreaders were sorted by the operating costs found from Destia Oy's service history. Ten cheapest and ten most expensive spreaders were chosen and their repair bills were examined. Replaced parts and their costs were listed. From these parts, spindle motor, hydraulic motor OMP 32, pulse sensor, gas spring and liquid pump were selected for failure analysis. Oxford instrument's X-MET 5100 analyzer was used for the material analysis and the material selection was done with CES materials database and weighted-properties method. Only in the case of the gas spring costs caused by corrosion can be reduced with the material selection. The corrosion failure of the liquid pump can be fixed by replacing the seal type. In all the other cases the prevention of corrosion is based on user training and washing of the spreader after use. The operating costs of the Arctic Machine Oy's spreaders are lower than Nido's spreaders according to the comparison of manufacturers. Arctic Machine Oy's 2006 model has the highest operating costs caused by accidents. 12 out of 14 spreaders manufactured by Nido are 2010 models so the reliable comparison between models cannot be done. en
dc.format.extent 115 + 2
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Suolasirotinlaitteiston korroosio ja materiaalivalinta fi
dc.title Corrosion and material selection of salt spreader en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword korroosionesto fi
dc.subject.keyword liukkaudenesto fi
dc.subject.keyword materiaalivalinta fi
dc.subject.keyword suolasirotinlaitteisto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201711277748
dc.programme.major Sustainable Metals Processing fi
dc.programme.mcode CHEM3026 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lundström, Mari
dc.programme Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering fi
dc.ethesisid Aalto 9653
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account