Learning Centre

Binäärikomponenttiset elektrodipinnoitteet elektrokemiluminesenssimittauksiin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Salminen, Kalle
dc.contributor.author Rautiainen, Panu
dc.date.accessioned 2017-11-27T12:55:59Z
dc.date.available 2017-11-27T12:55:59Z
dc.date.issued 2017-11-07
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28909
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tutkittiin kaksikomponenttisista pinnoitteista valmistettujen elektrodien toimivuutta kuumiin elektroneihin perustavassa elektrokemiluminesenssissa. Pinnoitteiden valmistuksessa käytetty polymeeri oli nylon 6,6. Johdepartikkelina pinnoitteissa käytettiin hiiltä, jota kokeiltiin neljää erilaista laatua. Tutkituista pinnoitteista valmistetuista komposiittielektrodeista, jotka kykenivät injektoimaan kuumia elektroneja vesiliuoksiin, mitattiin: malliluminoforeilla emissiointensiteetti, elektrodien sähkönjohtavuus, mahdollinen anodinen toiminta, pH:n vaikutus sekä lopuksi mitattiin kalibraatiosuora malliluminoforille. Vertailukohteena elektrodien toimivuudelle käytettiin alumiinioksidipäällysteisiä alumiinielektrodeja. Valmistusmenetelmän hitaudesta ja heikosta toistettavuudesta huolimatta valmistetut komposiittielektrodit antavat hyvän vasteen elektrokemiluminesenssimittauksissa ja ovat toimivuudeltaan luotettavia valmistuksen onnistuessa. fi
dc.description.abstract Focus of this master’s thesis was to study the applicability of electrodes made from binary component coatings on a metal substrate in hot electron-induced electrochemiluminescence applications. The polymer used in the creation of the coatings was nylon 6, 6. Conducting particles embedded in the polymer matrix were various types of carbon, i.e. four different types of carbon particles were used to fabricate novel electrodes capable of injecting hot electrons into aqueous solutions. From the composite electrodes created using the developed coatings electrochemiluminescence emission intensity of model luminophores were measured as well as conductivity of the composite electrodes, possible anodic activity and the effect of pH on electrochemiluminescence. Lastly, a calibration curve for model luminophore was measured. To compare the functionality of the created carbon electrodes aluminium oxide-covered aluminium electrodes were used as reference. Despite slowness and rather poor repeatability of the manufacturing process of the present composite electrodes, they showed good response during the electrochemiluminescence measurements and functioned reliably when manufacturing had been successful. en
dc.format.extent 46
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Binäärikomponenttiset elektrodipinnoitteet elektrokemiluminesenssimittauksiin fi
dc.title Binary component coatings for electrochemiluminescence measurements en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword HECL fi
dc.subject.keyword carbon black fi
dc.subject.keyword graphite fi
dc.subject.keyword nylon 6,6 fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201711277719
dc.programme.major Analyyttinen kemia fi
dc.programme.mcode KE250-C fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kulmala, Sakari
dc.programme Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering fi
dc.ethesisid Aalto 9655
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics