Learning Centre

Yrityskauppojen kaatumiseen vaikuttaneet tekijät taloudellisen due diligence havaintojen perusteella

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Pakarinen, Päivi
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:18Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:18Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/286
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata, miten taloudellisen due diligence -tutkimuksen havainnot palvelevat ostajaa yrityskauppaprosessissa sekä selvittää, miten due diligencessä syntyneet riskihavainnot vaikuttavat kaupan toteutumiseen. Lisäksi pyrittiin kartoittamaan muiden kaupan olosuhteisiin tai kohdeyritykseen liittyvien tekijöiden mahdollista yhteyttä alustavasti neuvoteltujen kauppojen kaatumiseen. Aineisto Empiirisen tutkimuksen aineisto koottiin suomalaisen asiantuntijayrityksen vuonna 2008 tekemistä due diligence -tutkimuksista ja niitä täydentävästä julkisesta informaatiosta. Analy¬soi¬tavana olivat yhteensä 25 yrityskauppa¬prosessin due diligence -raportit. Tutkimusmenetelmät Tarkasteltujen yrityskauppojen yleisistä olosuhteista, kaupan kohdetta kuvaavista tekijöistä tai due diligencen yhteydessä esille tulleista yksityiskohtaisista riskihavainnoista pyrittiin tunnis¬ta¬maan kaupan kaatumiseen yhteydessä olevia tekijöitä ristiintaulukoinnin avulla. Toisena keskeisenä menetelmänä oli logistinen regressioanalyysi. Tulokset Aineiston perusteella todettiin ennusteisiin liittyvien riskitekijöiden esiintulon lisäävän kaupan kaatumisen todennäköisyyttä due diligence -vaiheen jälkeen. Ostajan tyypillä, kaupan kansainvälisyydellä, informaation saatavuusrajoitteilla tai muilla yksityiskohtaisilla due diligencen riskihavainnoilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä yrityskaupan lopputulemaan. Myöskään riskien kokonaismäärä ei ollut ratkaiseva tekijä. Avainsanat Yrityskauppa, taloudellinen due diligence, deal breaker, kaupan kaatuminen, riski fi
dc.format.extent 88
dc.language.iso fi en
dc.title Yrityskauppojen kaatumiseen vaikuttaneet tekijät taloudellisen due diligence havaintojen perusteella fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword yrityskauppa
dc.subject.keyword taloudellinen due diligence
dc.subject.keyword deal breaker
dc.subject.keyword kaupan kaatuminen
dc.subject.keyword riski
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181198
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon yrityskaupat
dc.subject.helecon corporate acquisitions
dc.subject.helecon due diligence
dc.subject.helecon due diligence
dc.ethesisid 12154
dc.date.dateaccepted 2009-10-06
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess no
local.aalto.idthes 12154


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics