Virtuaalivaluuttojen tuloverotus: olennaiset verokysymykset ja vero-ongelmat

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Viitala, Tomi
dc.contributor.author Suonpää, Sakari
dc.date.accessioned 2017-11-13T14:43:52Z
dc.date.available 2017-11-13T14:43:52Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28668
dc.description.abstract Kansallisten valuuttojen rinnalle on ilmestynyt sähköiseksi rahaksi luonnehdittuja virtuaalivaluuttoja, joita käytetään pienissä määrin vaihdannan välineenä sekä myös sijoituskohteena. Tunnetuin virtuaalivaluutta on Bitcoin, joka omaa suurimman markkinaosuuden virtuaalivaluuttojen kesken. Virtuaalivaluutat pohjautuvat lohkoketjun ja louhinnan käsitteiden ympärille, jotka ovat olleet laajalti teknistieteellisen tutkimuksen kohteena. Virtuaalivaluuttojen tuloverotus on puolestaan vain vähän tutkittu aihe. Niiden verotukseen liittyy useita kysymyksiä, jotka perustuvat louhintatuloihin, luovutusvoittoihin sekä menetyksiin. Verokysymysten tutkiminen on ajankohtaista, koska tuloverolaki ei omaa nimenomaisia säädöksiä virtuaalivaluuttojen verotuksesta, eikä oikeuskäytäntöä ole muodostunut. Verotuskäytännön osaamiseksi verovelvolliset ovat joutuneet tukeutumaan Verohallinnon ohjeeseen virtuaalivaluuttojen tuloverotuksesta. Verohallinnon ohje ei kuitenkaan ole tyhjentävä, vaan puutteellisuuksia on havaittu muun muassa louhintakulujen vähennyskelpoisuuden sekä välillisen sijoittamisen verokohtelussa. Sijoittamiseen ja tulonhankkimistoimintaan liittyvät myös menetyksen riskit, jotka koskevat yhtä lailla virtuaalivaluuttoja. Jo tähän mennessä on tapahtunut mittavia menetystapauksia virtuaalivaluutoissa, muun muassa pyramidipelien ja hakkerointi-iskujen seurauksena. Toisin sanoen virtuaalivaluutoissa voi realisoitua menetyksiä muusta kuin pelkästä arvonlaskusta johtuen. Tuloverolain mukaisten menetysten vähennyskelpoisuudessa on tulkintaongelma vakiintuneen verotuskäytännön ja ratkaisun KHO: 2014:21 eroavaisuuksien vuoksi. Tutkimus käsittelee virtuaalivaluuttojen tuloverokysymyksiä sekä menetyksistä koituvia vero-ongelmia oikeusdogmaattisella tutkimusotteella. Vastauksia tutkimusongelmaan haetaan oikeuslähdeopin eri tasoilta. Tutkimuksen tavoitteena on havainnollistaa perusteet virtuaalivaluuttojen tuloverotuksesta sekä antaa vastauksia niihin seikkoihin, joita Verohallinnon ohje jättää kertomatta. fi
dc.format.extent 61 + liitt. 4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi fi
dc.title Virtuaalivaluuttojen tuloverotus: olennaiset verokysymykset ja vero-ongelmat fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword Bitcoin en
dc.subject.keyword tuloverolaki fi
dc.subject.keyword virtuaalivaluutta fi
dc.subject.keyword menetys fi
dc.subject.keyword louhinta fi
dc.subject.keyword luovutus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201711137502
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Yritysjuridiikka fi
dc.subject.helecon yritysjuridiikka fi
dc.subject.helecon vero-oikeus fi
dc.subject.helecon tuloverotus fi
dc.subject.helecon valuutta fi
dc.subject.helecon raha fi
dc.subject.helecon digitaalitekniikka fi
dc.subject.helecon internet fi
dc.subject.helecon verot fi
dc.ethesisid 16073
dc.location P1 I fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse