Hedge-rahastojen sääntely ja riskien hallinta globaaleilla markkinoilla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Kuoppamäki, Petri
dc.contributor.author Pyy, Jesse
dc.date.accessioned 2017-11-13T14:43:33Z
dc.date.available 2017-11-13T14:43:33Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28665
dc.description.abstract Hedge-rahastojen sääntely on merkittävästi muuttunut ja lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana johtuen viimeisimpien finanssikriisien jättämistä vaikutuksista Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Syy-yhteydet hedge-rahastojen ja niin kutsutun systeemisen riskin välillä on katsottu vaikuttaneen varsinkin vuoden 2008 luottokriisin voimakkuuteen. Ennen viimeaikaisia taloutta horjuttaneita kriisejä hedge-rahastot oltiin jätetty muun varjopankkisektorin tavoin hyvin vähäiselle huomiolle, vaikka todisteita systeemisen riskin lisääntymisestä hedge-rahastoissa on havaittavissa jo vuodesta 2004. Hedge-rahastot toimivat pääsääntöisesti Yhdysvaltojen ja Euroopan markkinoilla. 2010-luvulla on nähty merkittävää kehitystä koko sektorin sääntelyn edistämisessä molemmilla mantereilla. Euroopassa lainsäädäntö on kuitenkin saavuttanut huomattavasti enemmän Yhdysvaltojen keskittyessä lähes yksinomaan läpinäkyvyyden ja määräystenmukaisuuden tehostamiseen. Tästä on seurannut merkittävä ongelma hedge-rahastojen toiminnalle; sääntely on kahdella merkittävällä rahoitussektorilla asymmetrista. Keskityn tutkielmassani syventymään Yhdysvaltojen ja Euroopan hedge-rahastoja koskevaan lainsäädäntöön ja selvittämään merkittävimpiä eroavaisuuksia sääntelyn välillä. Tutkin sääntelyn asymmetrian vaikutuksia ja kyseenalaistan myös nykyisen sääntelyn tehokkuuden. Pohdin myös epäsuoran ja suoran sääntelyn merkitystä kuin myös hedge-rahastoihin vahvasti kytkeytyneen systeemisen riskin vaikutuksia globaaliin rahatalouteen. Tutkielmastani käy ilmi varjopankkisektorin toiminnan olevan yhä globaalisti varsin heikosti säänneltyä. Euroopassa ollaan viimevuosien aikana nähty huomattavia edistysaskelia, mutta tämä ei yksin riitä globaaleilla markkinoilla. Kun lainsäädäntöä harjoitetaan epäsuhdassa, syntyy markkinoiden toimijoille painetta vaihtaa toimipaikkaa. Hedge-rahastoja on kritisoitu osasyyllisenä vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttajana muun muassa lyhyeksi myyntien aiheuttamien osakekurssien syöksykierteiden kärjistämisellä. Osuutta kriisiin ei edelleenkään ole pystytty yksiselitteisesti todistamaan, ja tutkijoiden mielipiteet ja tutkimukset aiheesta ovat verrattain poikkeavia. Hedge-rahastojen yhteys systeemiseen riskiin on kuitenkin todistettu, kuin myös tämän riskin välittyminen hedge-rahastojen kautta rahoitusmarkkinoille. Systeemisen riskin hallintaan olisikin jatkossa syytä käyttää entistä enemmän voimavaroja. Epäsuoran sääntelyn tehokkuus suoraan sääntelyyn verrattuna on useilla tutkimuksilla osoitettu tehokkaammaksi, ja tämä pätee myös hedge-rahastojen sääntelyn kohdalla. Tulevaisuudessa on kuitenkin keskityttävä löytämään tehokkaampia ja responsiivisempia keinoja toteuttaa sääntelyä nopeasti muuttuvilla ja kehittyvillä rahoitusmarkkinoilla. fi
dc.format.extent 31
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi fi
dc.title Hedge-rahastojen sääntely ja riskien hallinta globaaleilla markkinoilla fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword Hedge-rahasto fi
dc.subject.keyword globaali sääntely fi
dc.subject.keyword rahoitusoikeus fi
dc.subject.keyword systeeminen riski fi
dc.subject.keyword finanssikriisi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201711137499
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.programme Yritysjuridiikka fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account