Point of View. Paikkalähtöinen tilateos

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Salolainen, Maarit
dc.contributor.author Galtat, Hanna
dc.date.accessioned 2017-11-01T12:51:07Z
dc.date.available 2017-11-01T12:51:07Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28610
dc.description.abstract Työ koostuu taiteellisesta produktiosta ja sitä täydentävästä kirjallisesta osasta. Se käsittelee paikkalähtöisen taideteoksen suunnittelua puolijulkiseen tilaan. Paikkalähtöisellä tarkoitetaan tässä teosta, joka on suunniteltu tiettyyn paikkaan käyttäen sitä suunnittelun lähtökohtana mutta joka ei ole tulkittavissa ainoastaan kyseisen paikan kontekstissa. Tutkielma soveltaa fenomenologista lähestymistapaa suhteessa tilakokemukseen. Työn tavoitteena oli tutkia yhteyttä taiteellisen työskentelyn ja rakennettuun ympäristöön liittyvän kiinnostukseni välillä. Lukijalle työ voi antaa yhden näkökulman paikkasidonnaisen taiteellisen produktion suunnitteluun. Tutkielmassa käsitellään aluksi sitä, mitä paikkalähtöisyys ja tilakokemus minulle merkitsevät ja nostetaan esiin tärkeimpiä lähteitä, joista olen poiminut ajatuksia näkemykseni muodostamiseen. Sen jälkeen pohditaan ammatillista kaartani sekä rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijana että taiteilijana. Tämän jälkeen esitellään produktio. Aluksi kuvaillaan teoksen toteutuspaikkaa sekä sen jälkeen luonnostelu-, suunnittelu- ja toteutusprosessin etenemistä. Lopuksi analysoidaan toteutunutta teosta ja tehdään päätelmiä sekä prosessista että omasta oppimisestani. Produktio on tilateos, joka toteutettiin Alvar Aallon suunnitteleman, Helsingin Fabianinkatu 29:ssa sijaitsevan liikerakennuksen porraskäytävään. Taiteellisen suunnittelun lähtökohta oli oma kerroksellinen kokemukseni paikan luonteesta ja tunnelmasta. Teoksen materiaaliksi muodostui suunnitteluprosessin aikana maalattu lasi. Toteutunut teos on luonteeltaan paikkalähtöinen, paikkatietoinen (site-conscious) ja paikkasensitiivinen (site-sensitive). Teoksen suhtautuminen tilaan edustaa harmonista integraatiota ja se osallistuu tilassa liikkeen merkitykselliseksi tekemiseen. Teos on koostaan ja materiaalistaan huolimatta luonteeltaan eteerinen ja ei-staattinen. Se on erilainen jokaisessa valaistus- ja sääolosuhteessa sekä jokaisesta eri katsomiskulmasta. Teos hahmottuu katsojalle vastavuoroisuuden, samanaikaisuuden, tilanteen ja tilan kautta. fi
dc.format.extent 53
dc.language.iso fi en
dc.title Point of View. Paikkalähtöinen tilateos fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword julkinen taide fi
dc.subject.keyword paikkasidonnainen taide fi
dc.subject.keyword tilataide fi
dc.subject.keyword kuvanveisto fi
dc.subject.keyword lasi fi
dc.subject.keyword taide fi
dc.subject.keyword moniaistisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201711017454
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Fagerlund, Maija
dc.programme Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account