Suomalaisten pörssiyritysten lähipiiriliiketoimet: intressiristiriitojen luojia vai tehokkaita liiketoimia?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Johansson, Terhi
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:18Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:18Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/285
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, synnyttävätkö lähipiiriliiketoimet intressiristiriitoja osakkeenomistajien ja johdon tai muiden yrityksen sidosryhmien välille vai ovatko lähipiiriliiketoimet tehokkaita liiketoimia, jotka palvelevat yrityksen normaaleja kannattavuuspyrkimyksiä ja liiketaloudellisia tarpeita. Jos tutkielmassa lähipiiriliiketoimien löydetään olevan yhteydessä hyvän hallintotavan eli corporate governancen ja valvonnan osatekijöihin tai tuloksenohjaukseen, voidaan liiketoimet tulkita tehottomiksi ja yritysten eri sidosryhmien välille intressiristiriitoja synnyttäviksi liiketapahtumiksi. Lähdeaineisto Tutkimuksen lähdeaineistona käytetään Helsingin pörssissä listattuja muita kuin rahoitusalan yrityksiä. Aineistosta muodostetaan kolme otosta, joiden tiedot on kerätty listayritysten vuonna 2007 päättyvien tilikausien konsernitilinpäätös- ja vuosikertomustiedoista sekä näistä lähteistä mahdollisesti puuttuvien tietojen osalta yritysten internetsivuilta. Aineiston käsittely Tutkimusmenetelminä käytetään kuvailevaa analyysia, korrelaatioanalyysia sekä päämenetelmänä regressioanalyysia. Muuttujien välisiä riippuvuuksia tarkastellaan sekä logistisen regressioanalyysin että lineaarisen monimuuttujaregressioanalyysin avulla. Tulokset Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lähipiiriliiketoimet ovat yhteydessä tehokkuusnäkökulmaan erotuksena intressiristiriitanäkökulmasta, sillä tutkimuksessa ei löydetty kovinkaan vahvaa yhteyttä lähipiiriliiketoimien ja hyvän hallintotavan ja valvonnan osatekijöiden välillä. Myöskään yhteyttä tuloksenohjaukseen ei havaittu. Tutkimustulosten valossa voidaan todeta, että lähipiiriliiketoimet näyttävät palvelevan yritysten normaaleja liiketaloudellisia tarpeita. Liiketoimet eivät aiheuta sellaisia intressiristiriitoja yrityksen eri sidosryhmien välille, että niiden kontrolloimiseksi tarvittaisiin hyvään hallintotapaan liittyviä valvontamekanismeja. Liiketoimia ei myöskään pyritä peittelemään tuloksenohjauskeinoin. fi
dc.format.extent 110
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Suomalaisten pörssiyritysten lähipiiriliiketoimet: intressiristiriitojen luojia vai tehokkaita liiketoimia? fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword lähipiiri
dc.subject.keyword lähipiiriliiketoimet
dc.subject.keyword intressiristiriidat
dc.subject.keyword tehokkuus
dc.subject.keyword hyvä hallintotapa
dc.subject.keyword tuloksenohjaus
dc.subject.keyword IAS 24
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181197
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon pörssiyhtiöt
dc.subject.helecon exchange-listed companies
dc.subject.helecon liiketalous
dc.subject.helecon business economics
dc.subject.helecon corporate governance
dc.subject.helecon corporate governance
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon tulos
dc.subject.helecon return
dc.ethesisid 12153
dc.date.dateaccepted 2009-09-08
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account