Vastavoimia - Pukusuunnittelijoiden työskentelykäytännöt elokuvan ennakkosuunnitteluvaiheessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Weckman, Joanna
dc.contributor.advisor Santakari, Minna
dc.contributor.author Niskanen, Liisa
dc.date.accessioned 2017-11-01T12:48:46Z
dc.date.available 2017-11-01T12:48:46Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28586
dc.description.abstract Elokuvapukusuunnittelua on Suomessa toistaiseksi tutkittu vähän ja elokuvapukusuunnittelijoiden kokemuksia on kirjattu ylös harvoin. Olen törmännyt tekemieni elokuvaprojektien kautta pukusuunnittelijan työn haasteisiin. Elokuva-ala on näyttäytynyt kiireisenä ja stressaavana. Pukusuunnittelijat joutuvat hallitsemaan suuria kokonaisuuksia, mutta heillä on käytössään liian vähän rahaa ja työvoimaa. Pukusuunnittelija tarvitsisi aikaa ajattelemiseen. Käsitykseni on, että kiire ja aikatauluongelmat liittyvät nimenomaan elokuvatyöhön, eivätkä monet tuottajat ymmärrä suunnitteluun ja ajatteluun tarvittavan ajan tärkeää merkitystä elokuvan ennakkotuotantoprosessissa. Tutkimukseni tarkoituksena oli saada selville, millaisena ajankäytön mahdollisuudet näyttäytyvät pukusuunnittelijoille 2010-luvulla. Millä tavoin he kokevat oman työnsä ja sen rajoitukset? Lähtökohtana tutkimukselleni toimi Syntymävika-lyhytelokuva, jossa oli poikkeuksellisen pitkä ennakkotuotantoaika. Elokuva on Kaisa El Ramlyn ohjaama ja toimin siinä pukusuunnittelijana. Halusin tutkia tarkemmin vaihtoehtoista menetelmää, jota käytimme Syntymävika-elokuvan ennakkotuotannossa. Halusin selvittää, kuinka tämä metodi vaikutti taiteellisen työryhmän toimintaan sekä omaan henkilökohtaiseen kokemukseeni pukusuunnittelusta. Miten metodi helpotti tai tehosti työskentelyämme ja kuinka metodin vaikutus näkyy lopputuloksessa? Opinnäytteessäni keskityn enemmän ennakkotuotannon prosessin kuvailuun kuin taiteellisesta suunnittelutyöstä kertomiseen. Saadakseni ajankohtaista ja tuoretta tietoa haastattelin neljää pukusuunnittelijaa, jotka tekevät parhaillaan tai ovat tehneet pukusuunnitteluja suomalaisiin elokuviin 2000- ja 2010-luvuilla. Haastattelujen avulla sain tietoa pukusuunnittelijoiden kokemuksista vuosien varrelta, sekä siitä, miten ala on kehittynyt. Sain lisätietoa pukusuunnittelijan työnkuvasta elokuvassa, sekä heidän kohtaamistaan haasteista työelämässä. Opinnäytetyössäni vertaan myös omia kokemuksiani haastateltavien kokemuksiin. fi
dc.description.abstract Film costumes are rarely researched in Finland and costume designer´s experiences are seldom written down. By working in different film productions I have seen the challenges that a costume designer encounters in her/his work. I have had an impression of working in film production as a busy and stressful industry. Costume designers need to reign large entities for which they do not have enough workers or money. Costume designer needs time for processing with thinking. My personal assumption is that hurry and timetable problems are connected especially with film productions and many of the producers do not understand the important meaning of time that is used for designing and thinking in the preproduction of a film. My goal is to investigate how does the film production resources and related restrictions affect the costume designer’s work in the film sector. Behind this research is my own experience with the short film Syntymävika, in which I worked as a costume designer. Syntymävika is directed by Kaisa El Ramly and it was premiered in April 2016. The process was with long pre-production time and with workshops. Those workshops were a tool for the artistic team and an opportunity to search for distinct versions related to their own creative contribution at an early stage. In my research I wanted to explore how this method affected artistic team´s work in the preproduction time and in my own work as a costume designer. How did it help or intensify our working process and how can it be seen the final result? In my research, I focus more describing the pre-production process than the artistic choices that I made. To achieve current information, I interviewed four costume designers who are working at the moment or have worked as costume designer for Finnish films in the 2000s and 2010s. With the interviews I got information about the costume designers experiences during the years and about how the film industry has developed in Finland. With the interviews, I collected information about the costume designer´s job description in film and about the challenges that they encounter in working life. In my Ma-thesis, I also compare my own experiences with the experiences of the interviewed people. en
dc.format.extent 64
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Vastavoimia - Pukusuunnittelijoiden työskentelykäytännöt elokuvan ennakkosuunnitteluvaiheessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword elokuvapukusuunnittelu fi
dc.subject.keyword ennakkotuotanto fi
dc.subject.keyword pukusuunnittelu fi
dc.subject.keyword haastattelu fi
dc.subject.keyword elokuvapuvustus fi
dc.subject.keyword ennakkosuunnittelu fi
dc.subject.keyword työskentelykäytännöt fi
dc.subject.keyword workshop fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201711017430
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Pantouvaki, Sofia
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse