Learning Centre

Gud ur Maskinen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Koivumäki, Marja-Riitta
dc.contributor.author Saxman, Tom
dc.date.accessioned 2017-11-01T12:48:19Z
dc.date.available 2017-11-01T12:48:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28581
dc.description.abstract Det dramatugiska verktyget Deus ex machina definieras som en extern kraft som oftast mot slutet av en berättelse löser konflikter. Deus ex machina betyder ”gud ur maskinen” eller ”guds maskineri” och härstammar från antikens grekland där teaterpjäser ofta slutade med att en gud eller gudinna hissades ner på scen, med hjälp av en kran (maskineriet i fråga), för att rädda dagen. Bruket av Deus ex machina inom skrivandet av film anses förbjudet. Då en omotiverad kraft löser huvudpersonens problem berövas huvudpersonen av möjligheten att överkomma sin motkraft och därmed växa som karaktär. Huvudpersonens förvandlingsbåge förblir ofärdig. Resultatet är att tittaren ofta känner sig förvirrad eller lurad. I kandidatarbetet undersöks ifall Deus Ex Machina kan användas för att gynna filmberättandet. Kan man använda Deus ex machina för att göra filmen bättre? I arbetet tar jag upp kända exempel på bruket av Deus ex machina i film och analyserar dem. Jag försöker även vidare specificera definitionen på Deus ex machina, genom att skilja på interna och externa variationer av verktyget, dvs. ifall den omotiverade handling sker via huvudpersonen eller på grund av yttre faktorer. Efter en definitions- och avgränsningsdel går arbetet systematisk genom ett tiotal genren och jämför filmer inom genren. Finns det mönster i bruket av Deus ex machina inom t.ex. sciencefiction eller äventyrsfilm? Är det mera tillåtet att använda Deus ex machina då man skriver komedi än då man skriver romantisk dramafilm? Kan en film bli roligare med medvetet bruk av Deus ex machina? Hur är det med filmer som baserar sig på verkliga händelser? Arbetet strävar efter en allmän förståelse av Deus ex machina och dess bruk, snarare än en fördjupad analys. Ämnet är brett och analysen förblir lika bred. sv
dc.format.extent 20+1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso sv en
dc.title Gud ur Maskinen sv
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword Deus ex Machina sv
dc.subject.keyword D.E.M. sv
dc.subject.keyword manuskript sv
dc.subject.keyword manus sv
dc.subject.keyword Deus sv
dc.subject.keyword ex sv
dc.subject.keyword Machina sv
dc.subject.keyword dramaturgi sv
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201711017425
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Koivumäki, Marja-Riitta
dc.programme Film och tv-manuskript sv


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse