Learning Centre

Software communication in computer aided engineering

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ojala, Janne
dc.contributor.advisor Hämäläinen, Jukka
dc.contributor.author Ruippo, Tuomas
dc.date.accessioned 2017-10-30T07:58:32Z
dc.date.available 2017-10-30T07:58:32Z
dc.date.issued 2017-09-25
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28503
dc.description.abstract The growing number of computer aided design software suites used in the engineering processes of heavy industry. Recently, communicating information between these software suites has gained more interest. Duplication of data for each software separately creates risk of quality issues as well as slows the product development cycles. The aim of this thesis was to identify the best method for software communication between PTC Creo and Autodesk Revit. Based on the gaps identified in the existing methods, a custom solution prototype was developed to better understand the quality of the existing methods. This custom solution prototype was compared with the existing methods using established engineering design methodology. This thesis found the custom solution prototype to be the best method for software communication between the software suites in question. The custom solution prototype scored 79.2% of the maximum with the best existing method only achieving a score of 72.9%. The higher evaluation can be attributed especially to the high integrability and low cost of the custom solution compared to existing methods. Owning the solution also enables achieving a competitive edge. en
dc.description.abstract Raskas teollisuus hyödyntää kasvavissa määrin erilaisia suunnitteluohjelmistoja osana suunnitteluprosessejaan. Ohjelmistojen kasvava määrä on lisännyt kiinnostusta tiedon sujuvaan välittämiseen näiden ohjelmistojen välillä. Tiedon kahdentaminen erikseen jokaista ohjelmistoa varten lisää laatuvirheiden riskiä ja hidastaa tuotekehityssyklejä. Tämän työn tarkoitus oli tunnistaa paras mahdollinen menetelmä tiedon välittämiseen PTC Creon ja Autodesk Revitin välillä. Olemassa olevien menetelmien puutteista johtuen osana työtä tuotettiin oma menetelmäprototyyppi. Tätä menetelmäprototyyppiä verrattiin olemassa oleviin menetelmiin käyttäen vakiintuneita suunnittelumenetelmiä. Oma menetelmäprototyyppi paljastui vertailussa parhaaksi menetelmäksi tiedon välittämiseen ohjelmistosta toiseen. Oma menetelmäprototyyppi sai pisteitä 79,2 % maksimista lähimmän olemassa olevan menetelmän jäädessä 72,9 % maksimipisteistä. Prototyypin saama korkeampi pistemäärä voidaan yhdistää erityisesti hyvään yhdistettävyyteen muihin järjestelmiin sekä menetelmän matalaan kustannukseen. Tiedonvälitysmenetelmän omistajuus antaa myös mahdollisuuden saavuttaa kilpailuetua. fi
dc.format.extent 7+79
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Software communication in computer aided engineering en
dc.title Ohjelmistojen välinen tiedonvälitys tietokoneavusteisessa suunnittelussa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword CAD en
dc.subject.keyword CAE en
dc.subject.keyword BIM en
dc.subject.keyword software communication en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201710307349
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Tammi, Kari
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse