Innovation commercialisation process from the 'four knowledge bases' perspective

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Hänninen, Seppo
dc.date.accessioned 2012-02-24T08:10:58Z
dc.date.available 2012-02-24T08:10:58Z
dc.date.issued 2007-02-26
dc.identifier.isbn 978-951-22-8647-8
dc.identifier.issn 1796-4598
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2846
dc.description.abstract In this dissertation, the innovation commercialisation process is studied from the perspective of four knowledge bases in product innovation: the technology knowledge base, end-user knowledge base, brand knowledge base, and business-logic knowledge base. In all, the doctoral dissertation consists of five substudies appended in full, and an introductory text integrating these substudies. Substudy 1 develops the 'four knowledge bases and four knowledge levels' perspective in order to analyse the product innovation as a micro-strategy. Innovation-based diversification was found to be a very important reason to use the micro-strategy perspective. Substudy 2 describes the perfect technology syndrome and its solutions. The one-sided interest in technological development led to serious difficulties but was also solved by some companies. Substudy 3 analyses barriers in the innovation commercialisation process. The research results are summarised as seven hypotheses. Substudy 4 uses a multidimensional product-concept model that can enhance cross-functional knowledge creation in the product innovation process. Substudy 5 further develops the 'four knowledge bases' perspective by adding the consumer knowledge base and implementing this extended approach in the form of the Consumer Learning Roadmap. This substudy includes two case studies. An important contribution of the present dissertation with its substudies is a deeper understanding of the innovation-based diversification. On the one hand, innovation-based diversification process can open to the company new successful markets. On the other hand, it can lead the company into unanticipated difficulties. In addition, the dissertation provides new insight into how the innovation commercialisation process can be developed by means of utilising the innovation-based micro-perspective. en
dc.description.abstract Väitöskirjassa tutkitaan innovaatioiden kaupallistamisprosessia neljän tietämysperustan näkökulmasta, jotka ovat teknologiatietämysperusta, loppukäyttäjätietämysperusta, branditietämysperusta ja liiketoimintalogiikkaa koskeva tietämysperusta. Väitöskirja rakentuu viidestä liitteenä esitetystä osatutkimuksesta ja kyseiset osatutkimukset integroivasta johdanto-osasta. Osatutkimuksessa 1 kehitetään neljään tietämysperustaan ja neljään tietämystasoon perustuva näkökulma, jotta innovaatioita voitaisiin analysoida mikrostrategiana. Johtopäätöksenä oli, että innovaatioista aiheutuva diversifikaatio on tärkeä syy käyttää mikrostrategista lähestymistapaa. Osatutkimuksessa 2 kuvataan täydellisen teknologian syndroomaa ja sen välttämistä. Yksipuolinen kiinnostus teknologiaa koskevaan kehittämistyöhön johti vakaviin vaikeuksiin, mutta muutamat yhtiöt ratkaisivat tämän ongelman. Osatutkimuksessa 3 analysoidaan esteitä innovaatioiden kaupallistamisprosessissa. Tutkimustulokset on tiivistetty seitsemään hypoteesiin. Osatutkimuksessa 4 käytetään moniulotteista tuotekonseptimallia, jolla voidaan tehostaa eri funktioiden keskinäistä uuden tietämyksen kehittämistä tuoteinnovaatioprosessissa. Osatutkimuksessa 5 kehitetään edelleen neljän tietämysperustan näkökulmaa lisäämällä siihen kuluttajatietämysperusta ja soveltamalla tätä laajennettua lähestymistapaa kuluttajan oppimistiekartassa. Tämä osatutkimus sisältää kaksi tapaustutkimusta. Väitöskirjan tärkeänä kontribuutiona on, että se syventää innovaatioista aiheutuvaa diversifikaatiota koskevaa ymmärtämystä. Yhtäältä innovaatioista aiheutuva diversifikaatio voi avata yhtiölle uusia menestyksekkäitä markkinoita. Toisaalta innovaatioista aiheutuva diversifikaatio voi johtaa yhtiön odottamattomiin vaikeuksiin. Lisäksi väitöskirja antaa uutta tietoa siitä, miten innovaatioiden kaupallistamisprosessia voidaan kehittää innovaatioperustaisesta mikronäkökulmasta. fi
dc.format.extent 36, [69]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries Helsinki University of Technology Development and Management in Industry doctoral dissertation series en
dc.relation.ispartofseries 2007/1 en
dc.relation.haspart Hänninen, Seppo and Kauranen, Ilkka. 2007. Product innovation as micro-strategy. International Journal of Innovation and Learning, Vol. 4, No. 4, accepted for publication.
dc.relation.haspart Hänninen, Seppo. 2007. The 'perfect technology syndrome': sources, consequences and solutions. International Journal of Technology Management, accepted for publication.
dc.relation.haspart Hänninen, Seppo, Kauranen, Ilkka, Serkkola, Ari, and Ikävalko, Jaakko. 2007. Barriers to commercialisation from the 'four knowledge bases' perspective: a study of innovation in the software development sector. International Journal of Management Practice, Vol. 2, No. 3, pp. 197-213.
dc.relation.haspart Hänninen, Seppo and Kauranen, Ilkka. 2006. A multidimensional product-concept model enhancing cross-functional knowledge creation in the product innovation process: the case of the Suunto t6 training wrist computer. Creativity and Innovation Management, Vol. 15, No. 4, pp. 400-409 (December 2006).
dc.relation.haspart Hänninen, Seppo and Sandberg, Birgitta. 2006. Consumer learning roadmap: a necessary tool for new products. International Journal of Knowledge and Learning, Vol. 2, Nos. 3/4, pp. 298-307.
dc.subject.other Economics en
dc.title Innovation commercialisation process from the 'four knowledge bases' perspective en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.description.version reviewed en
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.contributor.department Tuotantotalouden osasto fi
dc.subject.keyword innovation commercialisation process en
dc.subject.keyword micro-strategy en
dc.subject.keyword knowledge creation en
dc.subject.keyword new product development en
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-009046
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.contributor.lab Development and Management in Industry en
dc.contributor.lab Teollisuuden kehittäminen ja johtaminen fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account