Tapahtumamarkkinoinnin merkitys globaalille yritykselle: Case-tutkimus B2B-tapahtumamarkkinoinnista

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Rintamäki, Jukka
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:18Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:18Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/283
dc.description.abstract TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tarkoituksena on saada ymmärrystä suuren kansainvälisen yrityksen tapahtumamarkkinoinnista ja sen tavoitteista. Aihe on merkittävä kahdesta syystä. Ensinnäkin tapahtumamarkkinointia on tutkittu hyvin vähän, etenkin yrityksen näkökulmasta. Toiseksi tutkimuksen fokuksena on B2B-tapahtumamarkkinointi, ja tutkittavan yrityksen toiminnan laajuus kattaa koko maailman. Tavoitteena on löytää yhteyksiä olemassa olevan kirjallisuuden ja tutkimuksen empirian välillä sekä löytää empiriasta uusia havaintoja tapahtumamarkkinointia koskien. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMISTAPA Kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus, joka on toteutettu yhden casen tutkimusstrategialla. Tutkittavana yrityksenä on tunnettu kansainvälinen kuluttajateknologiayritys, jolla on toimintaa kaikilla mantereilla. Pääaineistona on käytetty haastatteluja, jotka on tehty kohdeyrityksen tapahtumamarkkinoinnin kanssa toimivien eritasoisten työntekijöiden kanssa. Lisäksi aineistona on käytetty yritykseltä saatua tapahtumadataa sekä yrityksen julkista tapahtumamateriaalia. TUTKIMUKSEN TULOKSET Tutkimuksen kohteena olevan yrityksen tapahtumamarkkinointia voi luonnehtia strategiseksi, yhdenmukaiseksi, suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi. Näitä voi luonnehtia tavoiteltaviksi ominaisuuksiksi yrityksen tapahtumamarkkinoinnissa. Kohdeyrityksen tapahtumamarkkinointi on hyvin ajan tasalla kirjallisuuden kanssa, mutta reagointi tapahtumamarkkinoinnin trendeihin näyttää olleen aikaisemmin hidasta. Tapahtumamarkkinoinnin tämänhetkisenä trendinä voi pitää fokusointia tarpeellisiksi koettuihin tapahtumiin. Tapahtumamarkkinoinnin tärkeimmät merkitykset suurelle monikansalliselle yritykselle ovat strategian ja vision viestiminen, ja suhteiden rakentaminen ja ylläpitäminen. Tapahtumien katsotaan olevan arvokkaita myös media-arvon, tuotteiden julkistamisen uusista tuotteista sekä yrityksen toiminnasta saadun palautteen kannalta. fi
dc.format.extent 68
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Tapahtumamarkkinoinnin merkitys globaalille yritykselle: Case-tutkimus B2B-tapahtumamarkkinoinnista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing and Management en
dc.contributor.department Markkinoinnin ja johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword tapahtumamarkkinointi
dc.subject.keyword tapahtuma
dc.subject.keyword messut
dc.subject.keyword teknologiayritys
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181195
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon kansainväliset yhtiöt
dc.subject.helecon international companies
dc.subject.helecon tapahtumat
dc.subject.helecon events
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon business-to-business
dc.subject.helecon business-to-business
dc.ethesisid 12151
dc.date.dateaccepted 2009-09-30
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account