Performance analysis of multi-antenna and multi-user methods for 3G and beyond

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Hämäläinen, Jyri
dc.date.accessioned 2012-02-24T08:05:53Z
dc.date.available 2012-02-24T08:05:53Z
dc.date.issued 2007-01-26
dc.identifier.isbn 978-951-22-8536-5
dc.identifier.issn 1458-6401
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2832
dc.description.abstract Performance of cellular networks has become an issue with forecasted growing public demand for medium and high data rate services. Motivated by these expectations multi-antenna techniques such as transmit diversity (TD), channel-aware scheduling and multiple-input multiple-output (MIMO) transceivers have received a lot of enthusiasm within wireless communications community. We first focus on closed-loop (CL) TD and introduce extended mode 1 and 2 (e-mode 1 and 2) algorithms that are designed based on universal terrestrial radio access (UTRA) frequency division duplex (FDD) CL mode 1 and 2. We derive analytical performance results for e-mode 1 and 2 in terms of signal to noise ratio (SNR) gain, link capacity and bit error probability (BEP). We also consider the effect of feedback errors to the performance of closed-loop system. In the analysis of channel-aware scheduling we focus on on-off scheduling (OOS) where user's feedback consists of only a single bit. Performance results in both downlink and uplink clearly indicate that most of the achievable gain from channel-aware scheduling can be obtained with very scarce channel state information (CSI). Results also show that the design of feedback channel is of great importance because feedback errors may seriously degrade the system performance. The third topic of the thesis concentrates on MIMO techniques that can be implemented in UTRA FDD uplink without major revisions to the current air interface. We show that the UTRA FDD uplink coverage and capacity performance can be boosted by single-input multiple-output (SIMO) and MIMO transceivers. The information MIMO employing parallel multiplexing instead of transmit diversity shows its potential when extremely high user data rates are needed. en
dc.description.abstract Solukkoverkkojen suorituskyky on noussut tärkeään rooliin nopeiden datapalveluiden kasvuennusteiden myötä. Näiden kasvuodotusten perusteella moniantennitekniikat kuten lähetysdiversiteetti, kanavan huomioon ottava lähetyksen aikataulutus sekä useaa samanaikaista datavirtaa tukevat lähetinvastaanotinmenetelmät ovat saaneet osakseen paljon kiinnostusta langattoman tietoliikenteen tutkijayhteisössä. Tutkimuksessa keskitytään aluksi suljettua säätöä käyttäviin lähetysdiversiteettimenetelmiin, missä yhteydessä esitellään laajennetut moodien 1 ja 2 algoritmit, jotka on aiemmin kehitetty kolmannen sukupolven WCDMA järjestelmän suljetun säädön moodien 1 ja 2 pohjalta. Laajennetuille moodien 1 ja 2 algoritmeille johdetaan analyyttisiä suorituskykytuloksia käyttäen mittarina signaali-kohinasuhteen parannusta, linkin kapasiteettia sekä bittivirheiden todennäköisyyttä. Myös säätövirheiden vaikutusta järjestelmän suorituskykyyn tarkastellaan. Lähetyksen aikataulutuksen analyysi painottuu kytkettyyn aikataulutukseen, missä käyttäjän säätöinformaatio sisältyy yhteen bittiin. Sekä ylä- että alalinkin suorituskykytulokset osoittavat selvästi, että suurin osa mahdollisesta parannuksesta voidaan saavuttaa hyvin karkeaan kanavatilan informaatioon perustuen. Tulokset osoittavat myös, että säätökanavan suunnittelu on tärkeää, koska säätövirheet voivat vakavasti heikentää järjestelmän suorituskykyä. Kolmannessa aihealueessa keskitytään moniantennitekniikoihin, jotka voidaan toteuttaa WCDMA järjestelmän ylälinkissä ilman perustavanlaatuisia muutoksia nykyiseen ilmarajapintaan. Tutkimuksessa osoitetaan, että ylälinkin peittoa ja kapasiteettia voidaan parantaa tutkituilla moniantennitekniikoilla olipa lähettimessä yksi tai useampia antenneja. Menetelmä, jossa informaatio jaetaan useisiin rinnakkaisiin datavirtoihin sen sijaan että käytettäisiin vain yhtä datavirtaa, osoittautuu erityisen lupaavaksi kun tarvitaan hyvin nopeita tiedonsiirtoyhteyksiä. fi
dc.format.extent 123
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries Report / Helsinki University of Technology, Signal Processing Laboratory en
dc.relation.ispartofseries 58 en
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Performance analysis of multi-antenna and multi-user methods for 3G and beyond en
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.description.version reviewed en
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword wireless communications en
dc.subject.keyword transmit diversity en
dc.subject.keyword channel capacity en
dc.subject.keyword physical layer scheduling en
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-008906
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.contributor.lab Signal Processing Laboratory en
dc.contributor.lab Signaalinkäsittelytekniikan laboratorio fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account