Modelling and content production of distance learning concept for interactive digital television

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Aarreniemi-Jokipelto, Päivi
dc.date.accessioned 2012-02-24T08:02:10Z
dc.date.available 2012-02-24T08:02:10Z
dc.date.issued 2006-12-18
dc.identifier.isbn 951-22-8542-8
dc.identifier.issn 1459-6458
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2823
dc.description.abstract The objective of the research has been to gain an understanding of T-learning and to create a model that suggests how to support the learning process via iTV and how to produce content for T-learning. The research includes four empirical studies and a survey. The conclusions of the studies provide the ground for the building of the theoretical and conceptual T-learning artefact. The research also aims to define the areas where T-learning is suitable for use. Content production is crucial in T-learning. TV as a medium has special requirements for content production of a T-learning service. In the current DTV environment, moreover, the content producer has to consider the following issues: limited screen, remote control of a STB as the only control device, navigation, scrolling is not allowed, and writing. According to the empirical studies, T-learning can be used in at least the following situations and cases: formal and informal learning, assessment, synchronous and asynchronous communication, multi-channel communication, and communal learning. In the empirical studies, target groups were; adults working as well as learning, children, and deaf. en
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli luoda T-oppimismalli siitä, kuinka opetusta voidaan toteuttaa vuorovaikutteisen digitaalisen television välityksellä ja kuinka oppimissisältöjä voidaan tuottaa T-oppimiseen. Tutkimukseen kuului neljä empiiristä kenttäkokeilua ja haastattelututkimus. Tutkimuksen johtopäätökset luovat pohjan teoreettis-käsitteellisen T-oppimismallin rakentamiselle. Tutkimus pyrki myös empiirisen aineiston avulla määrittelemään alueita, joissa vuorovaikutteista digitaalista televisiota voidaan käyttää oppimisessa. Sisältötuotanto on tärkeää T-oppimisessa. TV välineenä luo erityishaasteita T-oppimisen sisällöntuotannolle. Sisällöntuottaja joutuu ratkaisemaan mm. seuraavat rajoitukset: TV-ruudun rajoitettu koko, digisovittimen kaukosäädin ainoana ohjauslaitteena, navigointi ja kirjoittaminen. Empiirisen aineiston perusteella vuorovaikutteista digitaalista televisiota voidaan käyttää ainakin seuraavissa tilanteissa ja opiskelijaryhmillä: formaali ja informaali oppiminen, oppimisen arviointi, yhteisöllinen oppiminen, monikanavaiset oppimistoteutukset, asynkroninen ja synkroninen keskustelu, joko osana TV-ohjelmaa tai erillisenä oppimistoteutuksena, sekä aikuisten ja lasten oppimisessa että viittomakielisessä opetuksessa. Empiiriset kokeet sisälsivät sekä video- että tekstipohjaista materiaalia. fi
dc.format.extent 200
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries Helsinki University of Technology, Industrial Information Technology Laboratory publications en
dc.relation.ispartofseries 4 en
dc.subject.other Education en
dc.title Modelling and content production of distance learning concept for interactive digital television en
dc.title Vuorovaikutteisen digitaalisen television välityksellä toteutettavan opetuksen malli ja sisällöntuotanto fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.description.version reviewed en
dc.contributor.department Department of Computer Science and Engineering en
dc.contributor.department Tietotekniikan osasto fi
dc.subject.keyword T-learning en
dc.subject.keyword distance learning en
dc.subject.keyword educational technology en
dc.subject.keyword digital TV en
dc.subject.keyword iTV en
dc.subject.keyword MHP en
dc.subject.keyword DVB-HTML en
dc.subject.keyword IPTV en
dc.subject.keyword T-oppiminen fi
dc.subject.keyword etäopetus fi
dc.subject.keyword koulutusteknologia fi
dc.subject.keyword digitaalinen televisio fi
dc.subject.keyword vuorovaikutteinen televisio fi
dc.subject.keyword MHP fi
dc.subject.keyword DVB-HTML fi
dc.subject.keyword IPTV fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-008817
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.contributor.lab Industrial Information Technology Laboratory en
dc.contributor.lab Teollisuuden tietotekniikan laboratorio fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account