Human recognition of basic emotions from posed and animated dynamic facial expressions

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Kätsyri, Jari
dc.date.accessioned 2012-02-24T07:56:10Z
dc.date.available 2012-02-24T07:56:10Z
dc.date.issued 2006-12-15
dc.identifier.isbn 951-22-8538-X
dc.identifier.issn 1457-1404
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2807
dc.description.abstract Facial expressions are crucial for social communication, especially because they make it possible to express and perceive unspoken emotional and mental states. For example, neurodevelopmental disorders with social communication deficits, such as Asperger Syndrome (AS), often involve difficulties in interpreting emotional states from the facial expressions of others. Rather little is known of the role of dynamics in recognizing emotions from faces. Better recognition of dynamic rather than static facial expressions of six basic emotions has been reported with animated faces; however, this result hasn't been confirmed reliably with real human faces. This thesis evaluates the role of dynamics in recognizing basic expressions from animated and human faces. With human faces, the further interaction between dynamics and the effect of removing fine details by low-pass filtering (blurring) is studied in adult individuals with and without AS. The results confirmed that dynamics facilitates the recognition of emotional facial expressions. This effect, however, was apparent only with the facial animation stimuli lacking detailed static facial features and other emotional cues and with blurred human faces. Some dynamic emotional animations were recognized drastically better than static ones. With basic expressions posed by human actors, the advantage of dynamic vs. static displays increased as a function of the blur level. Participants with and without AS performed similarly in recognizing basic emotions from original non-filtered and from dynamic vs. static facial expressions, suggesting that AS involves intact recognition of simple emotional states and movement from faces. Participants with AS were affected more by the removal of fine details than participants without AS. This result supports a "weak central coherence" account suggesting that AS and other autistic spectrum disorders are characterized by general perceptual difficulties in processing global vs. local level features. en
dc.description.abstract Kasvonilmeet ovat tärkeä osa sosiaalista vuorovaikutusta, erityisesti koska ne tekevät ääneen lausumattomien tunnetilojen ilmaisemisen ja havaitsemisen mahdolliseksi. Esimerkiksi sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia sisältäviin neurokehityksellisiin oireyhtymiin, kuten Aspergerin Syndroomaan (AS), liittyykin usein vaikeuksia kasvoilla näkyvien tunnetilojen tulkitsemisessa. Liikkeen roolista tunneilmausten tunnistamisessa kasvoilta on olemassa vain vähän tietoa. On osoitettu, että dynaamiset perustunneilmaukset tunnistetaan staattisia paremmin tietokoneanimoiduilta kasvoilta, vastaavaa tulosta ei ole kuitenkaan varmennettu ihmiskasvoilla. Tässä väitöskirjassa tutkitaan liikkeen roolia perustunneilmausten tunnistamisessa animoiduilta- ja ihmiskasvoilta. Ihmiskasvojen tapauksessa tutkitaan vuorovaikutusta liikkeen ja alipäästösuodatuksen (sumennuksen) kautta tapahtuvan tarkkojen yksityiskohtien poistamisen välillä. Tätä kysymystä tutkitaan lisäksi erikseen henkilöillä, joilla ei ole viitteitä AS:sta ja henkilöillä joilla on todettu AS. Tulokset vahvistivat, että liike edesauttaa tunneilmausten tunnistamista kasvoilta. Tämä tulos oli kuitenkin havaittavissa vain käytetyillä kasvoanimaatioilla, joista puuttui kasvojen tarkkoja yksityiskohtia ja muita tunteisiin liittyviä vihjeitä sekä sumennetuilla ihmiskasvoilla. Jotkin dynaamiset tunneanimaatiot tunnistettiin huomattavasti staattisia paremmin. Ihmisnäyttelijöiden esittämien perustunneilmausten tapauksessa, liikkeen tuoma lisähyöty kasvoi käytetyn sumennustason funktiona. Osallistujat, joilla oli todettu AS, tunnistivat perustunneilmauksia yhtä hyvin alkuperäisiltä ei-sumennetuilta kasvoilta ja dynaamisilta vs. staattisilta kasvoilta kuin muutkin osallistujat. Tulokset antavat viitteitä vahingoittumasta yksinkertaisten tunneilmausten ja liikkeen tunnistamisesta kasvoilta Aspergerin Syndroomassa. Osallistujat, joilla oli AS, suoriutuivat muita osallistujia heikommin, kun esitetyistä ärsykkeistä oli poistettu tarkkoja yksityiskohtia. Tämä tulos on yhdenmukainen "heikoksi keskeiseksi koherenssiksi" nimetyn näkemyksen kanssa, jonka mukaan AS:aan ja muihin autismin kirjon häiriöihin liittyy havaitsemistason vaikeuksia yleisten vs. tarkkojen piirteiden prosessoinnissa. fi
dc.format.extent 124
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries Helsinki University of Technology Laboratory of Computational Engineering publications. Report B en
dc.relation.ispartofseries 59 en
dc.subject.other Psychology en
dc.title Human recognition of basic emotions from posed and animated dynamic facial expressions en
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.description.version reviewed en
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword social cognition en
dc.subject.keyword basic emotions en
dc.subject.keyword facial expressions en
dc.subject.keyword movement perception en
dc.subject.keyword facial animation en
dc.subject.keyword Asperger syndrome en
dc.subject.keyword sosiaalinen kognitio fi
dc.subject.keyword perustunteet fi
dc.subject.keyword kasvonilmeet fi
dc.subject.keyword liikkeen havaitseminen fi
dc.subject.keyword kasvoanimaatio fi
dc.subject.keyword Aspergerin syndrooma fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-008651
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.contributor.lab Laboratory of Computational Engineering en
dc.contributor.lab Laskennallisen tekniikan laboratorio fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account