Tuulivoiman oppiminen ja teknologinen kehitys

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ripatti, Pekka
dc.contributor.author Hokka, Niklas
dc.date.accessioned 2017-09-04T13:01:09Z
dc.date.available 2017-09-04T13:01:09Z
dc.date.issued 2017-08-28
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28001
dc.description.abstract Tuulivoiman tuotantokapasiteetti on kasvanut merkittävästi Suomessa ja maailmalla. Tuulivoimaa on Suomessa ja useissa muissa maissa tuettu erilaisilla tukijärjestelmillä, koska sen kustannukset ovat olleet korkeita verrattuna muihin teknologioihin. Teknologinen oppiminen, uudet innovaatiot ja niiden leviäminen edistävät tuulivoiman teknologista kehitystä ja laskevat ajan myötä sen kustannuksia, mikä tulisi ottaa huomioon esimerkiksi uusien tukijärjestelmien suunnittelussa. Tässä työssä tutkitaan maatuulivoiman teknologista oppimista maailmalla. Lisäksi tutkitaan tuulivoimaan liittyvien innovaatioiden syntyä ja leviämistä, eli tiedon läikkymistä. Näihin perehdytään kirjallisuuskatsauksella, jossa myös tarkastellaan tutkimuksia tuulivoiman tämänhetkisistä ja tulevaisuuden kustannuksista. Teknologiseen oppimiseen perehdytään tekemällä oppimisen, tutkimalla oppimisen ja vuorovaikuttamalla oppimisen näkökulmasta. Innovaatioiden syntyä ja leviämistä tutkitaan patenttiaineiston avulla. Työn empiirisessä osassa lasketaan Suomessa vuonna 2011 – 2015 asennettujen tuulivoimaloiden investointikustannukset, tuotantokustannukset ja huipunkäyttöajat SATU-järjestelmän aineiston perusteella. Kirjallisuuskatsauksessa havaittiin tuulivoiman kustannusten laskeneen merkittävästi teknologisen oppimisen seurauksena ympäri maailman. Vuoteen 2030 mennessä kustannusten odotetaan laskevan edelleen jopa 33 prosenttia. Tuulivoiman innovaatioiden määrä on kasvanut erityisesti ilmastosopimusten ja julkisten tutkimus- ja kehitystukien seurauksena. Tiedon läikkyminen on ollut voimakasta yritysten välillä ja tapahtunut pääsääntöisesti tuulivoimateollisuuden sisäisesti. Empiirisen osan tulosten mukaan Suomessa tuulivoiman keskimääräinen tuotantokustannus on 60-70 €/MWh, mikä on lähellä muita alan tutkimusten tuloksia. Edullisimmat hankkeet toteutuvat noin 45 €/MWh ja kalleimmat noin 90 €/MWh kustannuksilla. Vaihtelu on suurta eri projekteissa. Huipunkäyttöajat ovat keskimäärin 2600 – 2800 tuntia ja siten hieman globaalia keskiarvoa korkeammat. Myös Suomessa voidaan odottaa kustannusten laskevan ja huipunkäyttöaikojen kasvavan tulevaisuudessa. fi
dc.description.abstract Wind power production capacity has grown substantially in Finland and around the world. Various subsidy mechanisms have been in use in Finland and other countries, because the costs of wind power have been high compared to other technologies. Technological learning, new innovations and their spreading enhance technological development and decrease the costs of wind power, which should be taken into consideration in the planning of new subsidy mechanisms. This study examines technological learning of onshore wind power around the world. In addition, innovations and knowledge spillovers from wind power are examined. The study method is a literature review, where also current and future costs of wind power are examined. Technological learning is analyzed from the perspective of learning-by-doing, learning-by-searching and learning-by-interacting. Innovations and knowledge spillovers are analyzed through patent data. In the empirical part, costs of wind power plants installed in Finland in 2011 – 2015 are calculated based on data acquired from SATU-system. The results of the literature review show that the costs of wind power have decreased significantly due to technological learning around the world. In the future, costs will decrease even more. Wind power related innovations have increased substantially due to international climate agreements and public research and development expenditures. Knowledge spillovers have been present between firms and numerous especially inside the wind power industry. Empirical results show that the average LCOE of wind power in Finland is 60-70 €/MWh, which is close to results from earlier studies around the world. Cheapest projects cost 45 €/MWh and the most expensive ones 90 €/MWh. The variation between individual projects is high. Average full-load-hours are 2600 – 2800, which is higher than the global average. The future costs of wind power can be expected to decrease and full-load-hours increase also in Finland. en
dc.format.extent 75
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Tuulivoiman oppiminen ja teknologinen kehitys fi
dc.title Learning and technological development of wind power en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tuulivoima fi
dc.subject.keyword teknologinen oppiminen fi
dc.subject.keyword tuotantokustannus fi
dc.subject.keyword innovaatiot fi
dc.subject.keyword tiedon läikkyminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201709046900
dc.programme.major Energy Technology fi
dc.programme.mcode ENG21 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Syri, Sanna
dc.programme Master’s Programme in Energy Technology (EEN) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account