Talotekniikan avoimet tiedonsiirtorajapinnat

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jantunen, Petri
dc.contributor.author Salo, Eemi
dc.date.accessioned 2017-09-04T12:56:25Z
dc.date.available 2017-09-04T12:56:25Z
dc.date.issued 2017-08-28
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27955
dc.description.abstract Talotekniikan alalla yksiä suurimpia ongelmia ovat erilaisten rajapintojen suuri lukumäärä, avoimuuden puute sekä räätälöidyt rajapintaratkaisut. Nämä ongelmat aiheuttavat yhteensopimattomuutta, vaikeuttavat integrointia sekä tiedonsiirtoa ja -keräystä, nostavat kustannuksia sekä hidastavat alan kehitystä. Työssä keskitytään näiden ongelmien ratkaisemiseen. Työn päätavoitteena on löytää suositus käytettäville rajapinnoille talotekniikassa. Työssä selvitettiin talotekniikan sekä esineiden internetin avoimien tiedonsiirtorajapintojen nykytilaa sekä tulevaisuutta. Rajapintojen tarkempi tutkimus rajattiin käsittämään ylätason rajapinnat. Työssä toteutettiin nykytilatutkimus, jonka avulla selvitettiin rajapintojen ominaisuuksia, heikkouksia, hyötyjä sekä markkinaosuuksia. Rajapintojen ominaisuuksia selvitettiin myös asiantuntijahaastatteluilla. Asiantuntijahaastatteluilla pyrittiin selvittämään alan tarpeita koskien rajapintoja. Työhön liittyen järjestettiin avoin työpaja, jonka avulla saatiin tietoa rajapintoja koskeviin ajankohtaisiin ongelmiin. Työssä tultiin tulokseen, että ylätasolla suosituimmat rajapinnat ovat REST-arkkitehtuurityyliä käyttävät rajapinnat. Työn päätulos on rajapintasuositus. Työssä suositellaan käytettäväksi rajapintaa, joka on avoin, standardisoitu, REST-arkkitehtuurityyliä käyttävä, tietoturvallinen, helppokäyttöinen, yksinkertainen, selkeästi määritelty sekä mahdollistaa reaaliaikaiset operaatiot. fi
dc.description.abstract One of the biggest problems in building automation field are a big number of different interfaces, lack of openness and custom interfaces. These problems causes an interoperation, problems in integration, communication and data collection, increases costs, and retard the development of building automation. Aim of the Master’s Thesis is to find a recommendation to interfaces used in building automation. In Thesis, the present state and the future of interfaces of building automation was examined. Research of interfaces was limited to the top level interfaces. In Thesis, a state-of-the-art survey was made. The state-of-the-art survey aimed to study features, advantages, disadvantages, and market shares of interfaces. Interfaces was also studied by expert interviews. One aim of the interviews was to find out the needs of the building automation field with relation to interfaces. Regarding to Thesis, our research group organized an open workshop. Aim of the workshop was to find a knowledge about topical problems of communication interfaces. One result of the Thesis was that the most popular interfaces on the top level are based on REST. Main result was the recommendation. Requirements of recommended interfaces are openness, the interface must be standardized, based to REST, secure, easy to use, simple, clearly clarified, and ability to real-time operations. en
dc.format.extent 8+67
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Talotekniikan avoimet tiedonsiirtorajapinnat fi
dc.title Open Communication Interfaces for Building Automation en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword talotekniikka fi
dc.subject.keyword tiedonsiirtorajapinta fi
dc.subject.keyword tiedonsiirtoprotokolla fi
dc.subject.keyword esineiden internet fi
dc.subject.keyword IoT fi
dc.subject.keyword Web Service fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201709046854
dc.programme.major Translationaalinen tekniikka fi
dc.programme.mcode ELEC3023 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ihasalo, Heikki
dc.programme AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) fi
dc.ethesisid Aalto 9579
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account