Leijukatalyyttisen krakkauksen kevytkaasun käsittelyn rajoitteet

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tamminen, Esa
dc.contributor.author Laitinen, Esa
dc.date.accessioned 2017-09-04T12:56:09Z
dc.date.available 2017-09-04T12:56:09Z
dc.date.issued 2017-08-29
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27952
dc.description.abstract Työn kirjallisuusosassa esitellään leijukatalyyttisen krakkauksen toiminta sekä sen kaasujentalteenottoyksikkö. Tämän lisäksi tutustuttiin myös simulointimallien rakenteeseen ja luomismenetelmiin. Selvitettiin mitä tulee ottaa huomioon malleja rakennettaessa ja vertailtiin tieteellisissä tutkimuksissa tehtyjen mallien rakenteita ja yksityiskohtia. Soveltavan osan alussa selvitetään pursutuskaasujen massavirtaus FCC-yksikön reaktoriosaan. Selvitystä varten kartoitettiin pursutuksia sisältävät mittausinstrumentit ja pursutuskaasuputkiston mitat sekä kaasun ominaisuudet. Selvityksestä saatujen tietojen avulla laskettiin massavirtaus ja kehitettiin yhtälö, jonka avulla massavirta voidaan laskea käyttäen polttokaasuverkon painetta ja polttokaasun koostumusta. Kaasujentalteenoton optimointia varten selvitettiin optimoinnissa käytettävissä olevat muuttujat, lämmönvaihtimien suunnitteluarvot, lämmönvaihtimien, tislauskolonnien sekä tuotelaatujen rajoitteet. Optimoinnin tavoitteeksi asetettiin kevytkaasun massavirran minimointi. Optimointia varten valittiin yhden tasepäivän koostumukset ja optimoitiin laitoksen toimintaa kolmella eri rajoitesarjalla. Rajoitesarjat muodostuvat jäähdytysveden lämpötilasta, joka vaihtelee vuodenaikojen perusteella. Tislauskolonnien tulvimiskertoimista luotiin myös yhtälöt, joiden avulla voidaan simulointiohjelmasta seurata välipohjien hydrauliikan rajoituksia. fi
dc.description.abstract The literature review focuses on how modelling and simulation is carried out. Furthermore, some simulation models of Fluid Catalytic Cracking units were reviewed and their variables and constraints compared between each other. The experimental part begins with introduction to the Porvoo refinery FCC reactor instrumentation purge gas system. Details of the purge gas system were investigated, such as the composition of fuel gas utilized as purge gas and the piping of the purge gas system. Mass flow calculations were carried out using the details discovered through the investigation. Independent variables and constraints were presented for the optimization of the FCC Vapour Recovery Unit. Maximum heat transfer capacities of the heat exchangers and limitations of distillation column hydraulics are studied. Moreover, product specifications are considered as well. Simulation of gas plant was carried out with a single FCC reactor effluent composition which is taken from a mass balance study conducted by collecting product samples from the process. The objective of the optimization is to minimize dry gas output. Optimization was carried out for the determined reactor effluent composition with the investigated variables and constraints. Three different sets of values were determined for the constraints to match the seasonal variations of the temperature present in the refinery’s cooling water system. The temperature of cooling water fluctuates in a logical manner throughout the year. Equations were developed from collected data to predict distillation column flooding factors directly in the simulator. en
dc.format.extent 66+8
dc.language.iso fi en
dc.title Leijukatalyyttisen krakkauksen kevytkaasun käsittelyn rajoitteet fi
dc.title Operational constraints in fluid catalytic cracking vapor recovery unit en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword mallinnus fi
dc.subject.keyword öljynjalostus fi
dc.subject.keyword optimointi fi
dc.subject.keyword steady state -simulointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201709046851
dc.programme.major Biomass refining fi
dc.programme.mcode CHEM3021 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Alopaeus, Ville
dc.programme Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering fi
dc.ethesisid Aalto 9533
dc.location P1


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account