Cost analysis of cloud based converged infrastructure for a small sized enterprise

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Owren, Marianne
dc.contributor.author Böckelman, Christine
dc.date.accessioned 2017-09-04T10:33:42Z
dc.date.available 2017-09-04T10:33:42Z
dc.date.issued 2017-08-28
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27921
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to study the dispersed IT architecture of a small sized enterprise versus a converged cloud based IT architecture. Cloud computing enables moving to a pay-as-you-go model with low up-front investment making it attractive to small sized enterprises. Other traits that appeal to small sized enterprises are flexibility, modularity and ease of use. However, an important factor to be aware of when investing in a cloud solution is hidden costs, such as extra fees and premium support costs. The two scenarios (dispersed versus converged) are studied in terms of Total Cost of Ownership (TCO) and Customer-Provider Strategic Alignment Maturity (CPSAM) as the IT services are outsourced in both scenarios. The TCO provides cost information on both scenarios indicating where savings could be made and exposes excess expenditures. Whilst the CPSAM studies the outsourcing strategies and unveils vendor management issues. Based on the analysis the main differences in TCO related to operational costs, which includes maintenance and support costs. These can vary, however taking in consideration a margin of error there was still a clear difference between the two scenarios and the converged architecture showed a decrease in operational costs. The CPSAM analysis showed issues in communication, articulation of processes and lacking knowledge of the whole value network. Some of the risks could be minimized by choosing scenario 2 as vendor management would be centralized and less complex. However, many of the recommended actions concern both scenarios, such as formalizing a collaboration blueprint, re-assessing contracts for suitability, defining and communicating roles and responsibilities and defining and articulating communication practices. en
dc.description.abstract Syftet med detta diplomarbete är att undersöka ett litet företags icke-centrerade IT arkitektur i jämförelse med en centrerad molnbaserad IT arkitektur. Molntjänster är attraktiva för små företag eftersom startavgiften för investeringen är låg och kostnadsmodellen ändras till så kallad ”pay-as-you-go” modell där man endast betalar för de tjänster som används. Andra egenskaper som mindre företag uppskattar är flexibilitet, modularitet och användarvänlighet. Dock är det viktigt att ta i beaktande så kallade gömda kostnader som till exempel kan bestå av extra utgifter eller premium support kostnader. Studien undersöker de två scenarierna (dispergerad och konvergerad) både ur ett Total ägandekostnads perspektiv (TCO) och ur ett maturitets perspektiv (CPSAM) där kundens och leverantörens strategiska positionering analyseras. Analysen på Total ägandekostnader ger kostnadsinformation för båda scenarierna och utgående från den information kan man identifiera besparingsmöjligheter och eventuella överskott i utgifter. CPSAM analysen studerar outsourcing strategier och avslöjar problem i leverantörhanteringen. Utgående från Total ägandekostnads analysen härstammar de största kostnadsskillnaderna från operativa kostnader så som underhåll och support. Dessa kostnader kan variera men även då en felmarginal tas i beaktande är skillnaden i kostnader tydlig. Den konvergerade IT arkitekturen leder till lägre operativa kostnader. Baserat på maturitets analysen kunde det konstateras att problemen relaterar till kommunikation, processartikulation, och bristande helhetskunskap. En del risker kunde minimeras med en konvergerad IT arkitektur, scenario 2, eftersom leverantörhanteringen skulle centraliseras och därmed bli mindre komplex. Däremot är de flesta rekommendationerna aktuella för båda scenarier, såsom formalisering och standardisering av samarbetspraxis, omvärdering av kontrakt för att möta dagens krav, definiering och kommunikation av roller och ansvarsområden, och definiering och artikulation av kommunikations praxis. sv
dc.format.extent 55 + 8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Cost analysis of cloud based converged infrastructure for a small sized enterprise en
dc.title Kostnadsanalys av en molnbaserad konvergerad IT arkitektur för ett litet företag sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword cloud computing en
dc.subject.keyword total cost of ownership en
dc.subject.keyword customer-provider strategic alignment maturity en
dc.subject.keyword small sized enterprise en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201709046820
dc.programme.major Communications Engineering fi
dc.programme.mcode ELEC3029 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Hämmäinen, Heikki
dc.programme CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013) fi
dc.ethesisid Aalto 9556
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account