Ikääntyvät työntekijät ja tietotekniikan käyttö - ikääntyvien toimintakyky sekä tietotekniikan oppimisen ja käytön haasteet

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Yli-Kauhaluoma, Sari
dc.contributor.advisor Räsänen, Keijo
dc.contributor.author Pham, Hung
dc.date.accessioned 2017-08-17T13:20:39Z
dc.date.available 2017-08-17T13:20:39Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27746
dc.description.abstract Työvoiman ikääntyminen yhdistettynä työnteon kasvaviin teknologisiin taitovaatimuksiin asettavat organisaatioille yhä monimutkaisempia haasteita. Organisaatioiden kannattaakin viimeistään nyt pohtia, miten ottaisivat huomioon paremmin ikääntyvät työntekijät esimerkiksi uusien teknologioiden käyttöönotossa, jotta myös kokeneiden työntekijöiden osaaminen tulee hyödynnetyksi tehokkaasti ja saada tällä tavoin organisaatioiden tuottavuus maksimoitua ja kilpailukyky ylläpidettyä. Tutkielmani tavoitteena onkin selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat ikääntyneiden työntekijöiden uusien tietoteknisten taitojen oppimiseen ja oppimishalukkuuteen sekä millaisia haasteita tietotekniikan käytöstä mahdollisesti olisi. Kirjallisuudesta poimin mielestäni kolme oleellisinta muuttujaa. Ensimmäinen ikääntyneiden oppimiseen vaikuttava asia on monien tutkimustulosten mukaan biologiset syyt, tarkemmin sanottuna ihmiskehossa tapahtuvat yksilölliset fysiologiset muutokset. Muun muassa näkö- ja kuuloaistit heikkenevät, motoriikka kangistuu ja reagointikyky hidastuu. Muistikin toimii aivan eri tavalla kuin nuoremmilla. Toiseksi ikääntyneen työntekijän tietoteknistä taitoa vaativien tehtävien suorituskyky on paljon kiinni työpaikan ilmapiiristä ja kulttuurista. Yleisesti voidaan sanoa, että jos työpaikalla esiintyy ikääntyviin kohdistuvaa ikäsyrjintää, heidän työtehokkuutensa ja tuottavuutensa on heikompaa verrattuna niihin työyhteisöihin, joissa ikäsyrjintää ei ole. Ikäsyrjinnän taustalla on pääsääntöisesti kielteiset asenteet ja ennakkoluulot ikääntyneitä kohtaan. Kolmanneksi ikääntyneiden oppimishalukkuuteen vaikuttaa oleellisesti myös heidän oma asenteensa uuden oppimiseen sekä uusien teknologioiden käytön haasteellisuus sinänsä. Ikääntyneet työntekijät voivat esimerkiksi suhtautua nuivasti uusiin asioihin, koska kokevat niiden olevan tarpeettomia itselleen ottaen huomioon uusien taitojen lyhyen hyödyntämisajan. Nämä kolme muuttujaa kulkevat usein yhdessä eivätkä ole toisiaan poissulkevia. Esimerkiksi työpaikalla tapahtuva ikäsyrjintä vaikuttaa ikääntyneen omiin asenteisiin, jotka johtavat tietynlaiseen käyttäytymiseen, joka ruokkii edelleen syrjiviä käytänteitä. Tai hidas oppiminen laitetaan vanhenemisen syyksi, vaikka todellisuudessa kyse on omasta heikosta motivaatiosta taitojen kehittämiseen. Näiden ilmiöiden tutkiminen ja ymmärtäminen ovatkin tärkeää niin organisaatiotasolla kuin yhteiskunnallisestikin. Ikäsyrjintä sekä ikääntyneiden asenteet ja motivaatiot on huomattu merkitsevän oppimisessa enemmän kuin biologinen ikä. Oppimismahdollisuuksien ja -rajoitteiden tunnistaminen ja tiedostaminen auttavat havaitsemaan muun muassa tietotekniikan käyttöön liittyviä haasteita, ja puuttumaan niihin ennakoivammin ja kohdistetummin. fi
dc.format.extent 23
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi fi
dc.title Ikääntyvät työntekijät ja tietotekniikan käyttö - ikääntyvien toimintakyky sekä tietotekniikan oppimisen ja käytön haasteet fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword ikääntyvät fi
dc.subject.keyword oppiminen fi
dc.subject.keyword tietotekniikka fi
dc.subject.keyword ikäsyrjintä fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201708176650
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.programme Johtaminen fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account