Digitaalinen kestävyys

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Yli-Kauhaluoma, Sari
dc.contributor.author Jatkola, Niina
dc.date.accessioned 2017-08-17T13:20:02Z
dc.date.available 2017-08-17T13:20:02Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27739
dc.description.abstract Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä digitaalinen kestävyys on. Tutkimuksen taustalla vaikuttaa näkökulma, jossa tieto- ja viestintäteknologia nähdään osana kestävyysratkaisua. Tutkielman keskeisiä käsitteitä ovat digitaaliset artefaktit, digitaalisten artefaktien ekosysteemit, tiedon luominen ja käyttö, tiedon säilyttäminen ja tiedon avoimuus. Digitaalista kestävyyttä on tähän saakka tutkittu verrattain vähän, ja esimerkiksi selkeää yhtenäistä määritelmää on vaikeaa löytää. Digitaalista kestävyyttä lähestytään tutkielmassa pienimpien mahdollisten kestävän kehityksen välineiden eli aineettomien teknologisten objektien, tarkemmin digitaalisten artefaktien, sekä niitä ympäröivien ekosysteemien näkökulmasta. Myös digitaalisten artefaktien ja niiden ekosysteemien väliset suhteet ovat kestävyyden näkökulmasta vähän tutkittuja, ja vielä vähemmän niitä ymmärretään hyvin. Taustatukea digitaalisen kestävyyden tutkimiseen haetaan myös aikaisemmasta tutkimuksesta, joka on huomioinut termin digitaalinen kestävyys digitaalisen säilyttämisen ja avoimuuden yhteydessä. Digitaaliseen säilyttämiseen keskittynyt kirjallisuus mainitsee digitaalisen kestävyyden tiedon ja informaation konservoinnin kontekstissa, joten myös tiedon luominen ja käyttö nostetaan käsittelyyn tutkielmassa. Avoimuuteen liittyvä kirjallisuus, joka käsittelee muun muassa avoimen lähdekoodin ja avoimen datan käyttöä, puolestaan käyttää termiä digitaalinen kestävyys laajentaen se merkitystä myös lähdekoodin lainopilliseen kontekstiin. Tutkielman pohjalta voidaan todeta, että aikaisempaan tutkimukseen perustuvat digitaalisen kestävyyden määritelmät ovat erittäin keskeisiä ja hyviä, mutta yhtä kaiken kattavaa määritelmää kirjallisuus ei anna. Tämän tutkielman tuloksena onkin synteesi aikaisemmista digitaalisuuteen ja kestävyyteen kokonaisvaltaisemmin keskittyneistä tutkimuksellisista näkökulmista. Tehdyn synteesin pohjalta saadaan vastaus tutkimuskysymykseen ja ehdotetaan uutta määritelmää digitaaliselle kestävyydelle. Määritelmä on seuraava: ”Digitaalinen kestävyys on kestävien digitaalisten artefaktien ja ekosysteemien luomista, käyttöä ja säilyttämistä nykyisten ja tulevien käyttäjien jatkuvaan ja säännölliseen käyttöön”. Tiivistettynä tutkielma ja synteesin pohjalta luotu uusi määritelmä herättävät huomion jokapäiväisiin teknologisiin ratkaisuihin ja niiden vaikutuksiin, ja sitä kautta mahdollisuuteen kestävän kehityksen edistämiseen. fi
dc.format.extent 27
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi fi
dc.title Digitaalinen kestävyys fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword digitaalinen kestävyys fi
dc.subject.keyword digitaalinen artefakti fi
dc.subject.keyword digitaalisen artefaktin ekosysteemi fi
dc.subject.keyword tiedon luominen ja käyttö fi
dc.subject.keyword tiedon säilyttäminen fi
dc.subject.keyword tiedon avoimuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201708176643
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.programme Johtaminen fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account