Learning Centre

Arvoperusteinen hinnoittelumalli ja sen toteutus ohjelmistojen hinnoittelussa - case: Arcusys Oy

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Virtanen, Tuija
dc.contributor.author Kurki, Katja
dc.date.accessioned 2017-08-17T08:47:37Z
dc.date.available 2017-08-17T08:47:37Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27695
dc.description.abstract Tutkimuksessa käsitellään arvoperusteista hinnoittelua ja sitä, miten hinnoittelumallia sovelletaan ohjelmistojen hinnoitteluun. Tavoitteena on ymmärtää, mitä arvoperusteinen hinnoittelu on, ja miten sitä toteutetaan ohjelmistojen hinnoittelussa. Tavoitteena on lisäksi ymmärtää arvoperusteisen hinnoittelun toteuttamisen mahdollisuuksia sekä haasteita. Tutkielma jakautuu teoriaosuuteen sekä empiiriseen osaan. Lähdeaineistona teoriaosuudessa käytettiin kirjallisia lähteitä sekä tieteellisiä julkaisuja. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi toteutettiin empiirinen case-tutkimus kohdeyrityksessä haastattelemalla kahta työntekijää. Lopuksi empiirisen tutkimuksen tuloksia analysoitiin aiempaa teoriaa vasten. Yksi tärkeistä tuloksista oli se, että arvoperusteisen hinnoittelun ensimmäinen askel on asiakkaan ymmärtäminen, ja hinnoittelumallia voidaan tukea segmentoinnin sekä asiakkaan tarpeiden mukaisen tuotekehityksen avulla. Tätä kautta on mahdollista saavuttaa kannattavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Haasteena on kuitenkin tehdä hinnoittelumallista samanaikaisesti lisäarvoa heijastava, mitattava sekä ymmärrettävä. Asiakkaan kokema arvo tulisi pystyä vangitsemaan johonkin tarpeeksi yksinkertaiseen mittariin. Palvelujen ja asiakastuen yleistymisen kautta etukäteislisenssimaksut ovat muuttuneet jatkuvaan laskutukseen, kun asiakasyritykset haluavat keskittyä liiketoimintaprosessiensa arvoon. Tuloksista kävi lisäksi ilmi arvon viestimisen tärkeys. Tärkeässä osassa on arvon perustelu numeerisesti, kuten ROI:n avulla, mutta analytiikan keinoin voidaan osoittaa asiakkaalle myös aineettomia hyötyjä ja auttaa asiakasta hyödyntämään teknologiaa paremmin. fi
dc.format.extent 35
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi fi
dc.title Arvoperusteinen hinnoittelumalli ja sen toteutus ohjelmistojen hinnoittelussa - case: Arcusys Oy fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword ohjelmistot fi
dc.subject.keyword hinnoittelu fi
dc.subject.keyword arvoperusteisuus fi
dc.subject.keyword arvoperusteinen hinnoittelu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201708176599
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.programme Laskentatoimi fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics