Alkoholiveron vaikutus matkustajatuontiin Suomessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Ilmakunnas, Pekka
dc.contributor.author Ryynänen, Erkka
dc.date.accessioned 2017-07-04T08:42:17Z
dc.date.available 2017-07-04T08:42:17Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27219
dc.description.abstract Alkoholijuomien matkustajatuonti Suomeen on lisääntynyt vuodesta 2007 lähtien ja nykyisin sen osuus suomalaisten alkoholin kulutuksesta on noin 16–17 %. Matkustajatuonnilla on tärkeä merki-tys myös alkoholiveroa koskevassa päätöksenteossa, koska se heikentää alkoholiveron korotuksilla tavoiteltuja varotuloihin ja alkoholinkulutuksen vähentämiseen liittyviä vaikutuksia. Toistaiseksi matkustajatuonnin vaikutusarviot ovat perustuneet asiantuntijoiden näkemyksiin. Tässä työssä sel-vitettiin ensimmäistä kertaa tilastollisesti alkoholiveron ja matkustajatuonnin välinen riippuvuus. Työ toteutettiin lineaarisilla regressiomalleilla, joissa alkoholijuoman matkustajatuonnissa tapah-tuneita muutoksia mallinnettiin muutoksilla alkoholiverossa sekä useilla kontrollimuuttujilla. Mal-leissa käytettiin kvartaalikohtaisia aikasarjatietoja vuosilta 2007–2014. Tulosten perusteella yhden prosentin korotus alkoholiverossa lisää viinien, oluiden ja long drink -juomien matkustajatuontia 1,04, 1,02 ja 1,09 %. Välituotteiden ja siiderien osalta vaikutus on hieman pienempi 0,88 ja 0,63 %. Väkeviin alkoholijuomiin liittyen vastaavaa riippuvuutta ei havaittu, mikä saattoi johtua ainakin osin niiden kulutuksen pienenemisestä noin 30 % tarkasteluajanjaksolla. Tulokset saattavat hieman yliarvioida alkoholiveron vaikutusta, sillä malleissa ei huomioitu pääkaupunkiseudun nopeaa väes-tönkasvua ja Suomen ja Viron välisen matkustelun huomattavaa vilkastumista. Nämä tekijät ovat todennäköisesti kasvattaneet matkustajatuontia verotuksesta riippumatta. fi
dc.format.extent 54
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi fi
dc.title Alkoholiveron vaikutus matkustajatuontiin Suomessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.subject.keyword matkustajatuonti fi
dc.subject.keyword alkoholivero fi
dc.subject.keyword valmistevero fi
dc.subject.keyword verotus fi
dc.subject.keyword alkoholi fi
dc.subject.keyword regressio fi
dc.subject.keyword alkoholijuomat fi
dc.subject.keyword alkoholinkulutus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201707046253
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Economics en
dc.subject.helecon taloustieteet fi
dc.subject.helecon kulutus fi
dc.subject.helecon verotus fi
dc.subject.helecon alkoholi fi
dc.subject.helecon tuonti fi
dc.subject.helecon matkailu fi
dc.ethesisid 15077
dc.location P1 I fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account